POSPRZĄTAJMY ŚWIAT - POMÓŻMY PRZYRODZIE

Celem akcji „Sprzątania Świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Akcja "Sprzątanie Świata" została wymyślona w 1989 roku w Australii przez biznesmena i żeglarza Lana Kiernana, który bardzo chciał poprawić stan Zatoki Sydnejskiej.

W innych krajach akcja nie przyjęła się tak dobrze jak w Polsce, gdzie w 2003 roku brało w niej udział ok. 1,5 mln. osób. Akcja z wielkim zaangażowaniem powtarzana jest do dziś. Jednak rozwiązaniem problemu odpadów nie jest coroczna zbiórka śmieci na szkolnych boiskach i osiedlowych trawnikach, lecz zmiana w codziennym życiu polegająca na robieniu świadomych zakupów, segregowaniu odpadów i odpowiednim nimi gospodarowaniu.

W dniu 17.09.2009 roku  Zespół Szkół im. Jana Pawła II  przystąpił do akcji „Sprzątania Świata”. Klasy starsze sprzątały pobocze i rowy drogi do Kowali oraz głównej trasy w Brzezinach. Młodsze dzieci zajęły się porządkowaniem terenu wokół szkoły, boiska, placu zabaw i kościoła. Niestety śmieci jak zwykle było dużo, ale wspólnym wysiłkiem udało nam się oczyścić wyznaczony teren.

Beata Łabęcka

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365