Poznaj moje pasje - poznaj mnie

Powstała w 2012 roku grupa literacka „Bocianie Gniazdo” odbywa comiesięczne spotkania z jednym ze swoich członków. Tym razem miało to miejsce w Brzezinach, w Świetlicy Wiejskiej „Przy Fontannie”. Wieczór upłynął pod hasłem „Poznaj moje pasje – poznaj mnie”, a jego bohaterką była Marianna Węgrzyn, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, członek „Bocianiego Gniazda”.

Spotkanie przygotowały i prowadziły: Daniela Kowalska, założycielka grupy literackiej, i Zofia Soboń, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, przy którym grupa powstała. Uczestnicy to członkowie „Bocianiego Gniazda” i Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz sympatycy. Gminę Morawica reprezentował zastępca wójta Marcin Dziewięcki.

Marianna Węgrzyn zapoznała przybyłych z najważniejszymi faktami ze swojego życia, ale skupiła się szczególnie na swoich pasjach. Jedną z nich jest praca społeczna. Od czterech lat prowadzi stowarzyszenie, które robi bardzo wiele na rzecz społeczności lokalnej oraz odkrywania i utrwalania przeszłości. Prowadzi m.in. punkt przedszkolny z trzema oddziałami, przeprowadza kwesty na rzecz cmentarza, odnawia nagrobki, promuje miejscowość i gminę, wydaje publikacje, organizuje imprezy plenerowe, a ostatnio koordynuje działalność świetlicy wiejskiej w Brzezinach. Urządzenie i zorganizowanie świetlicy stało się dla Marianny Węgrzyn jedną ze spraw priorytetowych i pochłania bardzo dużo czasu i energii. Z jej inicjatywy powstała m.in. jedyna w gminie Izba Regionalna z wieloma eksponatami – reliktami dawnego życia wsi.

Emerytowana polonistka jest autorką dwóch monografii historycznych dotyczących Brzezin: W cieniu krzyży, w cieniu brzóz i Brzeziny, nasza mała historia. Przy kilku publikacjach pracowała jako korektor. Obecnie zajmuje się stroną techniczną przy wydawaniu „Morawickich Zeszytów Literackich” – półroczników z wierszami poetów regionalnych należących do „Bocianiego Gniazda”.

Jednak nie tylko sprawy literackie są jej bliskie. Zorganizowała w świetlicy Klub Rękodzieła dla pań, w którym członkinie poznają pod jej kierunkiem różne dziedziny twórczości rękodzielniczej – wykonywanie kwiatów z bibuły, decoupage oraz tworzenie z papierowej wikliny. Sama jest autorką kilku obrazów wykonanych haftem krzyżykowym.

Przybyli na spotkanie goście byli pod wrażeniem pasji życiowych Marianny Węgrzyn. Gratulowano jej zaangażowania i zdolności, a przy kawie, herbacie i innych smakołykach przygotowanych na tę okazję toczyły się długie rozmowy.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365