Prasa

Pismo "Brzezina"

W marcu 1990 roku ukazał się w Brzezinach pierwszy numer gazetki wiejskiej „Brzezina”, której podtytuł brzmiał: „Niezależne Czasopismo Kieleckiej Wsi”. Jej twórcą i naczelnym (jedynym) redaktorem był Henryk Wojtyś, nauczyciel miejscowej szkoły, społecznik i działacz solidarnościowy.

Była to wtedy jedna z nielicznych gazet gminnych w województwie kieleckim. Henryk Wojtyś wielokrotnie zachęcał na łamach pisma do dzielenia się swoimi problemami, wątpliwościami, swoją wiedzą, czyli do współpracy. Miał nadzieję, że w gazetce będą zamieszczane ogłoszenia i reklamy, co wpłynie na wzrost środków budżetowych. Szukał informatorów z innych miejscowości i gmin. Apelował o wsparcie finansowe i pomoc w przygotowaniu gazety do druku. Odzew był bardzo niewielki.

Ze względu na zbyt duże koszty i trudności w zorganizowaniu redakcji Henryk Wojtyś zaprzestał wydawania pisma w sierpniu 1990 r., po ukazaniu się szóstego numeru. A było znane i chwalone również poza terenem naszej gminy. Pisała o nim „Gazeta Wyborcza” (nr 52 z 2 marca 1990 r.) Mówiono o nim dwa razy w kieleckim radiu. Stawiano je za wzór w innych gminach województwa kieleckiego. Redaktor zebrał wiele gratulacji i słów uznania. Najbardziej cieszyła go pochwała od pani doc. dr Wandy Pomianowskiej, która uznała „Brzezinę” za profesjonalną gazetę.

Pismo Brzezina nr 1 - marzec 1990

 

Gazetki szkolne

"Brzezina"

Nr 1 (listopad-grudzień 1989)

Nr 2 (styczeń 1990)

Nr 3 (marzec 1990)

Nr 4 - niedostępny

Nr 5 (listopad 1997)

Nr 6 (styczeń 1998)

"Gimnazjalista"

Nr 0

Nr 1 - niedostępny

Nr 2

"Szkolne Echa"

Nr 1 (marzec 2004)

Nr 2 - niedostępny

Nr 3 (grudzień 2004)

Nr 4

Nr 5

Nr 6

luty 2006

listopad 2010

luty 2011

 

Biuletyn "Brzezina"

Biuletyn „Brzezina” był wydawany od maja 2010 roku do maja 2013 roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Nawiązywał on do pisma o tym samym tytule ukazującego się w Brzezinach w 1990 roku, którego twórcą i redaktorem był nauczyciel tutejszej szkoły Henryk Wojtyś.

Biuletyn „Brzezina” ukazywał się okazjonalnie i zawierał przegląd najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w naszej miejscowości.

Zespół Redakcyjny: Damian Zegadło, Marianna Węgrzyn

Nr 1/2010 (1) - maj

Nr 2/2010 (2) - listopad

Nr 1/2011 (3) - maj

Nr 2/2011 (4) - listopad

Nr 1/2012 (5) - maj

Nr 2/2012 (6) - listopad

Nr 1/2013 (7) - maj

 

Pismo Parafialne SANCTUS

„Żyjemy dzisiaj w ‘szumie informacyjnym’. Wiadomości z odległych zakątków świata przekazywane są bardzo szybko. Bywa i tak, że znamy wydarzenia w różnych zakątkach świata, a nie wiemy co dzieje się w naszej okolicy, w naszej parafii. Naszą odpowiedzią na taki stan rzeczy niech będzie to cotygodniowe pismo. W kilku rubrykach będzie można przeczytać różne informacje dotyczące nas samych, bo Kościół to przecież my.” Takimi słowami 30 listopada 2008 roku w Brzezinach rozpoczęło swą działalność Pismo Parafialne SANCTUS. Jego inicjatorami byli ks. Rafał Nowiński, Edward Zawadzki i Damian Zegadło.

Pismo nieprzerwanie wydawane jest co tydzień i rozprowadzane w każdą niedzielę w liczbie około 280 egzemplarzy. Z zebranych funduszy Redakcja sfinansowała wiele inicjatyw, nie tylko parafialnych.

Obecny skład redakcyjny:
Krzysztof Kubicki, Mikołaj Wojcieszyński, Miłosz Giemza, Daniel Grudzień, Kamil Pawlusek i Damian Zegadło. Nie sposób zapomnieć o wszystkich ministrantach, którzy każdej niedzieli rozprowadzają pismo wśród Czytelników.

NUMERY ARCHIWALNE - KLIKNIJ

 

Prasa lokalna o Brzezinach

Na temat naszej miejscowości, jak każdej innej, pojawiają się artykuły w prasie lokalnej. Pragniemy zaprezentować Państwu wszystkie wzmianki, które udało nam się zdobyć z lat dawnych oraz ostatnich. Dotyczą one czasami całej miejscowości, różnych organizacji bądź instytucji z Brzezin, konkretnych osób lub wydarzeń. Niektóre z nich mają bardzo poważny charakter a inne zabarwienie humorystyczne. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi.  Co jakiś czas będziemy uaktualniać nasze archiwum. Niech będzie to ciekawa lekcja historii i pogłębiania wiedzy o Brzezinach. Artykuły prasowe pochodzą z archiwów prywatnych Michała Zegadło, Damiana Zegadło i Marianny Węgrzyn.

 

Prasa o zasięgu wojewódzkim

Ludzie z uranu (Sławomir Olejarczyk)

Mafijne porachunki w Brzezinach (Sławomir Olejarczyk)

Odkrywamy Świętokrzyskie (Janusz Kędracki, "Gazeta Wyborcza" 12.03.2009)

Ślub po powodzi (Echo Dnia)

Tu życie zatrzymało się 100 lat temu (Iwona Rojek, "Echo Dnia", lata 90-te XX wieku)

 

Prasa o zasięgu gminnym

Samolot Su-20 w Brzezinach (Agnieszka Olech, Wiadomości Morawickie, nr 7/2007, s. 12)

Kolędnicy z Brzezin (Agnieszka Olech, Małgorzata Bielawska, Wiadomości Morawickie, nr 2/2008)

Stulatka z Brzezin (Agnieszka Olech, Wiadomosci Morawickie, nr 9/2008, s. 6)

Skażenie wody w Brzezinach (Agnieszka Olech, Wiadomości Morawickie, nr 11/2008, s. 8)

Spotkanie wigilijne (Agnieszka Olech, Wiadomości Morawickie, nr 1/2009, s. 3)

Promocja książki w Brzezinach (Agnieszka Olech, Wiadomości Morawickie, nr 3/2009, s. 10)

Piknik radosny w rozkwicie wiosny (Agnieszka Olech, Wiadomości Morawickie, nr 6/2009, s. 7-8)

Nadanie imienia nowej ulicy w Brzezinach (Agnieszka Olech, Wiadomości Morawickie, nr 8/2009, s. 6)

Brzeziński Piknik Artystyczny (Agnieszka Olech, Wiadomości Morawickie, nr 9/2009, s. 12)

Kwesta na rzecz odnowy zabytkowych... (Wiadomości Morawickie, nr 12/2009, s. 11)

Setne urodziny mieszkanki Brzezin (Agnieszka Olech, Wiadomości Morawickie, nr 3/2010, s. 10)

Nekropolia w Brzezinach ma swoją monografię (Stanisław Rogala, Wiadomości Morawickie, nr 4/2010, s. 9)

Podwójna uroczystość w Brzezinach (Marianna Węgrzyn, Wiadomości Morawickie, nr 5/2010, s. 12)

Brzezinianka obchodziła 102 urodziny (Agnieszka Olech, Wiadomości Morawickie, nr 9/2010, s. 3-4)

Brzeziński Piknik Artystyczny (Agnieszka Olech, Wiadomości Morawickie, nr 10/2010, s. 6-7)

II Kwesta na rzecz odnowy... (Damian Zegadło, Wiadomości Morawickie, nr 12/2010, s. 15)

 

Artykuły dotyczące parafii

Obcowanie ze świętymi (Władysław Burzawa, Niedziela, nr 23/2008)

Ślady, które pozostawiła... Brzeziny (Damian Zegadło, Niedziela, nr 39/2008)

Peregrynacja Kopii Obrazu (Edward Zawadzki, Wiadomości Morawickie, nr 9/2008, s. 14-15)

Razem śpiewać Panu(Władysław Burzawa, Niedziela, nr 33/2008)

Ministranci z parafii (Tomasz Korban, Niedziela, 2009)

Odpust w Brzezinach (Wiadomości Morawickie, nr 53-1996, s. 11)

W Brzezinach uporządkowali cmentarz (Wiadomości Morawickie)

Włamywacze zatrzymani (Słowo Ludu, nr 274-2003 s.1)

Zrobili skok podczas sumy (Słowo Ludu, nr 272-2003, s. 1)

 

Artykuły dotyczące szkoły i przedszkola

 

Dzień babci i dziadka w Brzezinach (Wiadomości Morawickie)

Dzień Matki w Brzezinach (Małgorzata Gajda, Wiadomości Morawickie)

Kolejny sukces Brzeziny (Wiadomości Morawickie, 46/1995 s.18)

Wigilia u harcerzy (Wiadomości Morawickie, 46/1995 s.15)

Nocne harce przy latarce (Wiadomości Morawickie, 1996)

W stronę szkoły przyjaznej(Monika Synica, "Echo Dnia" 02.09.1997)

Szkoła musi mieć duszę (Słowo Ludu, 02.09.1997)

Sport w szkole (Wiadomości Morawickie, 60/1997, s. 20)

Inauguracja w Brzezinach (Sławomir Olejarczyk, Wiadomości Morawickie, nr 63/1997, s. 6)

Żegnaj szkoło w Brzezinach (Małgorzata Gajda, Wiadomości Morawickie, 1998)

Ósemka z Brzezin (Sylwia Gawior, Wiadomości Morawickie, 1999)

Powitanie wiosny (Sylwia Gawior, Wiadomości Morawickie)

Harcujemy w terenie... (Aleksandra Zawadzka, Wiadomości Morawickie, nr 82/1999, s. 9-10)

Partnerski plebiscyt (Aleksandra Zawadzka, Wiadomości Morawicki, marzec 1999)

Uatrakcyjniona szkoła w Brzezinach (Małgorzata Gołda, Wiadomości Morawickie)

Lekcja wiedzy o społeczeństwie (Wiadomości Morawickie, nr 6- ...)

Ojców i my... (Emila Czwartosz, Wiadomości Morawickie)

Otrzęsiny gimnazjalistów (Wiadomości Morawickie)

Przegląd teatrzyków szkolnych (Wiadomosci Morawickie, 7/2000)

Moda na zieloną szkołę (Wiadomości Morawickie, 11/2000)

Święto babci i dziadka (Wiadomości Morawickie)

Uczniowie z SP (Wiadomości Morawickie)

WOŚP w Brzezinach (M. Gajda, Wiadomości Morawickie, 2/2001)

Walenty w ławce (Wiadomości Morawickie, 3/2001, s. 20)

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie (Wiadomości Morawickie, 6/2001, s. 18)

Wywiad z Katarzyną Seweryn i Jackiem... (M. Gajda, Wiadomości Morawickie, 6/2001, s. 10)

Samorządność w szkole (Małgrzata Zegadło, Wiadomości Morawickie, 2003)

Judogi w prezencie na świętego Mikołaja (Dariusz Wikło, Słowo Ludu, nr 287A/2004, s. 14)

Prawdziwe wielki jest człowiek (Wiadomości Morawickie, 10/2006, s. 15)

Mamy swojego Patrona (Beata Łabęcka, Wiadomości Morawickie, 7/2007, s. 7)

Historia szkoły w Brzezinach... (Małgorzata Zegadło, Wiadomości Morawickie, 7/2007, s. 8-9)

Hej Ludzie! jeśli chcecie... (J.Janic, K.Kubicki, A. Kurdek, Wiadomości Morawickie, 7/2007, s. 15)

Wypoczynek w Mżezynie (Dorota Wawrzycka, Wiadomości Morawickie, 10/2007)

To co niezniszczalne trwa (Edward Zawadzki, Wiadomości Morawickie, 5/2008, s. 16-17)

Matematyczne zmagania gimnazjalistów (Jolanta Krąż, Wiadomości Morawickie, 4/2009, s. 18)

Nie daj się nałogom bądź po prostu sobą (Grażyna Lach, Wiadomości Morawickie, 4/2009)

Olimpiada Kubusia Puchatka w Brzezinach (J. Janic, K. Kubicki, A. Kurdek, Wiadomości Morawickie)

Ortograficzne zmagania (Renata Sołtys, Wiadomości Morawickie, 7/2009, s. 17)

Nie zapomnij zwyczaj nowy... (Alicja Zawadzka, Wiadomości Morawickie, 9/2009, s. 8)

Wicemarszałek w przedszkolu w Brzezinach (Agnieszka Olech, Wiadomości Morawickie, 3/2010, s. 23)

Święto liczby pi w gimnazjum w Brzezinach (Jolanta Krąż, Wiadomości Morawickie, nr 5/2010, s. 10)

Belfer roku (Marianna Parlicka-Słowik, Wiadomości Morawickie, 7/2010, s. 7)

II Międzygminny Konkurs Jan Paweł II (Beata Łabęcka, Wiadomości Morawickie, 7/2010, s. 10)

Jubileusz 30 lecia Brzeziny (Beata Łabęcka, Wiadomości Morawickie, 7/2010, s. 10)

 

Gazeta Kielecka

Wypadki w guberni (Gazeta Kielecka nr 12/1906)

Wykryta kradzież (Gazeta Kielecka nr 29/1914)

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365