Promocja książki o cmentarzu parafialnym w Brzezinach

1 marca 2009 r. w Zespole Szkół w Brzezinach odbyła się promocja książki Marianny Węgrzyn W cieniu krzyży, w cieniu brzóz. W spotkaniu wzięło udział wielu znakomitych gości – wójt Gminy Morawica, Marian Buras, wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisław Barycki, wicekurator oświaty, Lucjan Pietszczyk, proboszcz parafii Brzeziny, ks. Jan Pragnący. Obecni byli wszyscy, którzy mieli udział w powstawaniu książki – redaktor – Daniela Kowalska, korektor – Monika Łodej, recenzent – ks. Rafał Nowiński oraz jeden z autorów zdjęć – Krzysztof Lech. Sponsorów reprezentowali wójtowie gmin, jak również Czesław Ślusarczyk, właściciel firmy „Czester”. Sala wypełniona była mieszkańcami Brzezin i okolicznych miejscowości, a nawet gośćmi z Kielc.

Spotkanie rozpoczęło się występem scholi parafialnej pod kierunkiem Damiana Zegadło oraz recytacją młodej poetki, Bogumiły Skóry, która napisała na tę okoliczność trzy wiersze. Autorka w swoim wystąpieniu opowiedziała o motywach, które skłoniły ją do stworzenia monografii cmentarza oraz o pracy nad nią. Niewątpliwe znaczenie miało to, że jest rodzimą brzezinianką, która po wielu latach mieszkania w Kielcach powróciła do rodzinnej miejscowości i postanowiła coś jej od siebie dać.

Książka spotkała się z wielkim zainteresowaniem, o czym świadczy długa kolejka, jaka ustawiła się po wpis autorki.
W wystąpieniach podkreślano ważność takich publikacji dla środowiska lokalnego, gratulowano autorce i Stowarzyszeniu oraz zachęcano do kontynuowania tego typu przedsięwzięć.

26 marca miała miejsce kolejna promocja książki. Tym razem została zorganizowana wspólnie z OKK „Słoneczko” w Kielcach. Odbyła się w siedzibie Klubu na osiedlu Sandomierskie. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością poeta, krytyk literacki i publicysta, Stanisław Rogala, który szeroko omówił książkę. Wśród publiczności znaleźli się nauczyciele i uczniowie ZSO Nr 6, gdzie autorka przez wiele lat pracowała jako polonistka. Byli też mieszkańcy osiedla, znajomi, rodzina. Wieczór upłynął w bardzo sympatycznej atmosferze.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365