Punkt Przedszkolny w nowym roku szkolnym

Od września 2013 roku w Punkcie Przedszkolnym „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach zaszło wiele zmian. Z uwagi na dużą liczbę dzieci w wieku przedszkolnym uruchomiony został kolejny oddział przedszkolny. Grupa liczy dwadzieścia troje dzieci trzyletnich. Sala przedszkolna została odnowiona i częściowo wyposażona ze środków Gminy Morawica. Duży wkład w urządzenie sali i szatni mieli również rodzice trzylatków, za co bardzo dziękujemy. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną nauczycielkę i dwie panie do pomocy. W grupie organizowane są zabawy i zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Ogółem do przedszkola uczęszcza w bieżącym roku szkolnym sześćdziesiąt sześcioro dzieci podzielonych na trzy grupy według roczników. Wszystkie przedszkolaki uczestniczą w dodatkowych zajęciach muzyczno-rytmicznych oraz objęte są opieką logopedyczną. Czterolatki i pięciolatki uczą się ponadto języka angielskiego. Dzieci pięcioletnie odbywają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, które daje im możliwość rozpoczęcia w przyszłym roku nauki w klasie pierwszej. Każda z sal przedszkolnych wyposażona jest w bogaty zestaw nowoczesnych zabawek, przyborów oraz pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci z poszczególnych grup. Przedszkolaki korzystają z obiadów przygotowywanych w szkolnej kuchni.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365