Rekoronacja Królowej Wszystkich Świętych

W poniedziałek 31 października 2022 roku odbyła się w Brzezinach długo wyczekiwana uroczystość. Pięknie udekorowana świątynia w Brzezinach, otoczona flagami z wizerunkami patronów już od godz. 16.00 przyciągała parafian i pielgrzymów. Tego dnia można było nabyć cegiełki na szerzenie kultu świętych w formie kalendarzy, miodu, woreczków z lawendą, magnesów – wszystkie przygotowane specjalnie na tą uroczystość. O godz. 16.30 Koła Różańcowe poprowadziły modlitwę różańcową, która przygotowała wszystkich do Eucharystii.

O godz. 17.00 wyruszyła procesja wejścia, w której parafianie Michał Bentkowski i Franciszka Nowak nieśli nowe złote korony dla Pana Jezusa i Matki Bożej. Ks. bpa Jana Piotrowskiego przywitała rodzina Machulskich z Brzezin i poprosiła o dokonanie rekonoracji poświęcenia nowych szat na wizerunku.

Po tym ks. Adam Perz, kanclerz kurii kieleckiej odczytał dekret Penitencjarii Apostolskiej o udzieleniu papieskiego Błogosławieństwa z możliwością uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Tenże Trybunał Miłosierdzia dał ponadto możliwość uzyskania odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, wiernym prawdziwie pokutującym i poruszonym miłością, od dnia 31 października aż do dnia 30 listopada 2022 roku, jeśli nawiedzą w formie pielgrzymki  kościół parafialny Wszystkich Świętych i wezmą tam pobożny udział w obrzędach liturgicznych lub przynajmniej przed obrazem Najświętszej Maryi Panny Królowej Wszystkich Świętych, ku czci publicznej wystawionym, poświęcą stosowny czas na pobożne rozmyślania, kończąc je Modlitwą Pańską, Składem Apostolskim oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

Eucharystia rozpoczęła się przy licznym udziale wiernych, pocztów sztandarowych, druhów strażaków, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, władz samorządowych, sióstr zakonnych i kapłanów.

Podczas homilii ordynariusz kielecki przypomniał m.in. że święty to człowiek uszlachetniony przez łaskę Bożą, a przez Maryję dążymy do Jezusa. Zakończył ją słowami: „Niech więc Maryja, Matka Bożego Syna i Królowa Wszystkich Świętych wyprasza wam dojrzałość wiary oraz codzienną świętość w jej ewangelicznej jakości soli i światła. A tym samym niech was prowadzi do chwały przygotowanej w niebie dla wszystkich dzieci Bożych, bo Bóg, który jest miłością nikogo nie wyklucza. Amen.” Później nastąpił długo wyczekiwany moment, kiedy ks. biskup Jan nałożył nowe korony na skronie Pana Jezusa i Matki Najświętszej, po którym wybrzmiał śpiew „Regina Sanctorum Omnium, Sancta Maria oraz pro nobis”.

W procesji z darami do ołtarza przyniesione zostały m.in. złota obrączka, jako symbol wot składanych na nowe szaty, sadzonka dębu, który będzie rósł obok kościoła jako pamiątka tej uroczystości, czy 200 różańców, które są darem Kół Różańcowych na misje. Śpiew podczas uroczystości prowadziła schola i chór parafialny i wspólnie z wszystkimi wiernymi wyśpiewali uroczyste „Te Deum” jako dziękczynienie za Bożą dobroć.

Po błogosławieństwie wyruszyła procesja eucharystyczna wokół kościoła, której towarzyszył śpiew Litanii do Patronów Brzezińskich. Młodzież z parafii niosła w niej wizerunki świętych i błogosławionych. Ostatnią częścią uroczystości było czuwanie „Świętych Obcowanie”, które odbyło się w parafii już 12 raz. Zebrani modlili się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w obecności ukoronowanego wizerunku Królowej Wszystkich Świętych i podświetlonych relikwiarzy ok. 90 świętych i błogosławionych.

OPIS OBRAZU KRÓLOWEJ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Brzeziński wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem w swoim rycie nawiązuje do hodegetrii Matki Bożej Śnieżnej – Salus Populi Romani w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. W ołtarzu głównym świątyni znajduje się on już co najmniej od 300 lat. Wierni przez wieki dekorowali go koronami, sukniami, perłami, a wokół zawieszali liczne wota, które nie przetrwały przez zawieruchy wojenne. W marcu 2021 roku prace nad nową szatą i koronami podjęła firma „Drapikowski Studio” z Gdańska.

Nowa suknia dla Matki Bożej w Brzezinach została wykuta w srebrze starymi technikami złotniczymi. Na złoconej szacie Maryi widoczne są kwiaty występujące na terenie Palestyny, jak również lilie, które symbolizują nie tylko piękno i miłość, ale także czystość, dziewictwo oraz Jej Niepokalane Poczęcie. Na szacie Chrystusa znajdują się wyrytowane kwiaty roślin, których pyłki endemiczne, charakterystyczne dla obszaru Ziemi Świętej, zostały znalezione na Całunie Turyńskim: czystka kreteńskiego, parolistu krzaczastego oraz gatunku krzewu ciernistego. Rośliny te, wg. Ewangelii zostały przyniesione przez Niewiasty w godzinach wieczornych w celu zabalsamowania Ciała Chrystusa. Pan Jezus w lewej dłoni trzyma Księgę Starego Testamentu, symbolizowaną pięcioma kamieniami na okładce. Jest to znakiem tego, że przyjście na świat Zbawiciela zostało zapowiedziane w Starym Testamencie, a On sam łączy Stare i Nowe Przymierze.

Głowy Matki Najświętszej i Chrystusa zdobią korony. W centralnym miejscu korony Maryi umieszczony jest kamień z Groty Zwiastowania w Nazarecie, a pozostałe powierzchnie zdobią kamienie szlachetne w barwach niebieskich – szafiry i akwamaryny oraz perły. Użyte bursztyny układają się w kształty lilii andegaweńskich, symbolizujących królewskość Matki Bożej. Koronę Matki Bożej wieńczy gołębica – znak Ducha Świętego, Tego, który napełnił Maryję pełnią łaski Boga, by stała się Matką Jego Syna. Na koronie Chrystusa, w centralnym miejscu, umieszczony jest kamień z Grobu Bożego w Jerozolimie, z miejsca Zmartwychwstania. W jej zdobieniu wykorzystane zostały rubiny, których czerwień oznacza zarówno cierpienie, jak i zmartwychwstanie oraz godność królewską.

Użyte zostały również perły, które, jako klejnoty organiczne, symbolizują ból i cierpienie, a także wiarę i Zmartwychwstanie, gdyż tworzący je perłopław choć sam umiera, jednak rodzi cenny skarb. Na szczycie korony umieszczony został rubinowy krzyż, będący znakiem zbawienia, nazywany również „Testamentem Bożej Miłości”. Nad nimbami umieszczonych jest 12 gwiazd, nawiązujących do treści Apokalipsy św. Jana, w której Apostoł opisuje widzenie Maryi otoczonej światłością, jakby szatą, a wokół wieniec z gwiazd dwunastu.

Szaty i Korony powstały dzięki zaangażowaniu wiernych wspólnoty brzezińskiej, którzy ofiarowali m.in. osobistą złotą i srebrną biżuterię, która została wykorzystana w tej realizacji, a po stopieniu, została w nią przekuta. Wewnątrz sukienki zostały umieszczone tulejki, w których znajdują się osobiste modlitwy skierowane do Chrystusa za pośrednictwem Matki Bożej.

/KP/

fot. Biernatfoto

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365