Relikwie Posługacza Trędowatych w Brzezinach

W niedzielę 31 października 2021 r., wigilię uroczystości odpustowej w parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach odbyło się wprowadzenie relikwii bł. Jana Beyzyma, prezbitera. Na Mszy Świętej o godz. 10.00 dokonał tego ks. kan. dr Adam Perz, kanclerz kurii kieleckiej.

W wygłoszonej homilii, nawiązał on do obchodzonej tego dnia uroczystości Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. Przybliżył także postać nowego brzezińskiego patrona, który ofiarnie pracował na rzecz osób potrzebujących.

Oprawę uroczystej Eucharystii przygotowała schola parafialna. Wprowadzone relikwie bł. Jana zostały umieszczone w relikwiarzu specjalnie przygotowanym dla brzezińskiej parafii.

Każdy uczestnik liturgii tego dnia w Brzezinach otrzymał pamiątkowy obrazek z wizerunkiem błogosławionego. Wieczorem tego dnia, relikwie bł. Jana dołączyły do pozostałych zgromadzonych w kościele brzezińskim i towarzyszyły modlącym się w trakcie 11. Czuwania „Świętych Obcowanie”

Bł. Jan Beyzym żył na przełomie XIX i XX wieku i jako jezuita przez 15 lat pracował na Madagaskarze. Tam oddał wszystkie swoje siły, zdolności i serce opuszczonym, chorym, głodnym, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa; szczególnie dużo uczynił dla trędowatych. Zamieszkał wśród nich na stałe, by opiekować się nimi dniem i nocą. W trakcie homilii beatyfikacyjnej św. Jan Paweł II powiedział o nim następujące słowa: Dobroczynna działalność błogosławionego Jana Beyzyma była wpisana w jego podstawową misję: niesienie Ewangelii tym, którzy jej nie znają. Oto największy dar: dar miłosierdzia - prowadzić ludzi do Chrystusa, pozwolić im poznać i zakosztować Jego miłości.

Niech przykład jego służebnej miłości uczy nas dróg świętości w życiu codziennym.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365