"Smarkate wojsko"

Zdzisław Pauli, autor książki "Smarkate wojsko" jest związany z naszym regionem.  Mieszkał w dworze na Bożkach i był zięciem pułkownikiem Zapolskiego. Miejscem jego wiecznego spoczynku jest Cmentarz Parafialny w Brzezinach.

Jak można przeczytać w notce biograficznej autora w książce urodził się w 1922 roku. Ukończył Gimnazjum i Liceum Śniadeckiego w Kielcach. Maturę uzyskał w 1941 roku na tajnych kompletach. Brał udział w kampanii wrześniowej jako ochotnik w oddziałach Przysposobienia Wojskowego, uczestniczył w obronie Lublina. Od listopada 1939 roku należał do organizacji Orzeł Biały następnie ZWZ i AK. Początkowo w ramach walki podziemnej prowadził nasłuch radiowy i na tej podstawie redagował gazetkę informacyjną, następnie pracował w wywiadzie. Od lutego 1944 r. był w oddziale ochrony radiostacji HEL 2. Za odwagę w akcji został odznaczony Krzyżem Walecznych. Brał udział w Akcji "Burza". Zdemobilizowany wraz z rozwiązaniem AK. Po wojnie podjął studia na wydziale matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego, jednak przeszłość związana z AK uniemożliwiła mu ich ukończenie. Rodzinę założył w 1946 roku i wychował 4 dzieci. Z braku innych możliwości pracował dorywczo do 1961 roku, a następnie aż do emerytury w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych w Kielcach. Swoją nieprzeciętną wiedzą (między innymi znał 23 języki) bezinteresownie służył przyjaciołom i znajomym. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie dnia 27.09.2004 roku.

Książkę można kupić m.in. w Muzeum Historii Kielc. Zachęcamy do lektury.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365