Stefan Barański

Wieloletni organista w parafii Brzeziny. Urodził się w roku 1894 w Mniszewie w powiecie Kozienice. Ukończył Warszawski Instytut Muzyczny w klasie fortepian średni i śpiew chóralny. Po studiach został organistą w parafii Cisów, gdzie poznał swoją żonę Józefę. Pobrali się w roku 1918. Następną parafią, w której pracował, były Leszczyny. Proboszczem był tam wtedy ks. Piotr Mączka. Gdy w 1925 roku przeniesiono go do Brzezin, wystarał się u władz kościelnych również o przeniesienie organisty. W ten sposób Stefan Barański znalazł się w Brzezinach, gdzie spędził resztę życia, prawie 50 lat służąc parafii. Zadowoleni byli z jego pracy kolejni proboszczowie.

Pan Barański zorganizował w parafii chór kościelny na bardzo wysokim poziomie. Prowadził też akta stanu cywilnego, przed świętami Bożego Narodzenia roznosił po domach opłatek, a przed Wielkanocą kartki do spowiedzi. W 1974 roku przeszedł na emeryturę.

Zmarł 29 lipca 1977 roku w wieku 83 lat, pochowany jest na cmentarzu w Brzezinach.

(za: "W cieniu krzyży, w cieniu brzóz" M. Węgrzyn)

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365