Stefan i Marianna Wójcik

Stefan Wójcik urodził się 19 stycznia 1922 roku w Brzezinach w rodzinie Józefa i Anny z Kołków. W czasie II wojny światowej pracował przymusowo w lesie na rzecz Niemców. Marianna przyszła na świat 25 marca 1925 roku w rodzinie brzezińskiego szewca Jana Bieleckiego i Marianny z Węgrzynów. Miała 4 siostry. Jej matka zmarła w młodym wieku. Ojciec był żonaty jeszcze dwukrotnie. Dzieciństwo Marianny Bieleckiej było bardzo trudne. W młodym wieku została wysłana na służbę do Chęcin. Później mieszkała u rodziny w Brzezinach. Stamtąd kilka dni przed planowanym ślubem z innym mężczyzną „wykradł” ją Stefan Wójcik. Ślub wzięli w 1950 roku i zamieszkali w Konradowie. Po kilku latach sprowadzili się ponownie do Brzezin i oboje zaangażowali się w działalność społeczną. Doczekali się dwóch synów i trzech córek.

Stefan pracował w cegielni, jako palacz w Szkole Pielęgniarstwa w Morawicy oraz w Kopalni Wapienia. Z zamiłowania był jednak rolnikiem. Przez prawie 30 lat pełnił funkcję sołtysa Brzezin. Należał do Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Miał duże zasługi dla swojej miejscowości. Przyczynił się do odbudowy zabytkowej kuźni, do budowy remizy i rozbudowy szkoły. Za swą działalność otrzymał różne odznaczenia. Interesował się życiem społecznym i aktualnymi sprawami okolicy. Zmarł 17 marca 2008 roku i został pochowany na cmentarzu w Brzezinach.

Marianna zawodowo realizowała się w kuchni w Szkole Pielęgniarstwa oraz w Szpitalu Psychiatrycznym w Morawicy. Przez wiele lat gotowała także na weselach. Była wieloletnią i bardzo aktywną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach. Za działalność i wkład społeczny na rzecz regionu odznaczono ją Orderem Serca Matkom Wsi oraz medalem Za Zasługi dla Kółek Rolniczych. Kochała śpiew i gotowanie. W wolnym czasie szydełkowała i haftowała. Była wrażliwa na ludzką krzywdę i zawsze służyła pomocą. Mimo trudności życiowych na jej twarzy często gościł uśmiech. Odeszła z tego świata 9 maja 2007 roku w wieku 82 lat.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365