Stowarzyszenie i Koło Gospodyń Wiejskich ma swoją nową siedzibę.

W niedzielne popołudnie 21 marca 2010 r. w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II została uroczyście otwarta siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Brzezin. Pomieszczenia zostały wyremontowane dzięki pomocy Urzędu Gminy w Morawicy. Przecięcia wstęgi dokonali: Przewodnicząca KGW Wanda Domagała, Prezes Stowarzyszenia Janusz Wojtyś oraz Wójt Gminy Morawicy Marian Buras. Następnie Ksiądz Proboszcz Jan Pragnący poświęcił nową siedzibę.

Kolejnym punktem programu była uroczystość na sali gimnastycznej, podczas której odbyła się promocja tomiku poezji brzezinianki Bogumiły Izabeli Skóry pt. „Stan duszy”. Licznie zgromadzonych gości przywitał Prezes SPBiP, po czym wręczył dyplom Honorowego Członka Stowarzyszenia Pani Danieli Kowalskiej. Jednym z gości uroczystości był Wicekurator Oświaty Lucjan Pietszczyk

Spotkanie z poetką poprowadziła Pani Marianna Węgrzyn oraz Pani Daniela Kowalska. W trakcie rozmowy Pani Bogumiła Izabela Skóra opowiadała o swoim podejściu do życia i poezji. Wiersze poetki recytowała młodzież z Koła Bibliotecznego z Brzezin przy akompaniamencie gitary. Dekorację sali wykonała Pani Agata Kurdek.

Z gratulacjami i kwiatami do Pani Bogumiły Skóry zgłosiło się wiele osób, w tym m.in. byli nauczyciele poetki z czasów szkoły średniej

Na koniec uroczystości dla wszystkich zebranych zaśpiewał Zespół „Brzezinianki” działający przy KGW oraz Pani Cecylia Korban. Po uczcie słowa i muzyki Prezes Stowarzyszenia zaprosił wszystkich zebranych na mały poczęstunek.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365