Św. Jacku Odrowążu módl się za nami!

Dnia 30 stycznia 2016 roku delegacja Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach, w składzie: Ks. Kanonik Józef Knap, Jacek Machulski, Renata Posłowska, Ryszard Znój oraz Damian Zegadło, udała się w pielgrzymce do Krakowa po relikwie św. Jacka Odrowąża. Na miejscu do grupy dołączył jeszcze Tomasz Korban studiujący w królewskim mieście.

O godzinie 10.00 nasi przedstawiciele spotkali się z przeorem Ojców Dominikanów Piotrem Ciubą w Bazylice Świętej Trójcy w Krakowie. Przekazanie relikwii pierwszego stopnia św. Jacka Odrowąża odbyło się w kaplicy, w której spoczywają jego doczesne szczątki. Jak się okazało dokument o autentyczności relikwii jest podpisany jeszcze przez kardynała Karola Wojtyłę.

Parafianie z Brzezin odmówili litanię do św. Jacka, a ks. proboszcz podpisał potrzebne dokumenty. Na koniec nastąpiło ucałowanie otrzymanych relikwii i czas na osobistą modlitwę.

Pielgrzymka miała jeszcze kilka punktów programu. Jednym z nich było nawiedzenie Bazyliki Ojców Franciszkanów. Tam nasza delegacja spotkała się z o. Stanisławem Sikorą, pomodliła się przy grobie bł. Anieli Salawy oraz nawiedziła Wystawę i Kaplicę Relikwii polskich męczenników z Peru: o. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego.

Później grupa z Brzezin udała się do grobu św. Jana Kantego, bursy zmartwychwstańców, a następnie do Domu Sióstr Nazaretanek. W tym ostatnim miejscu zostali przyjęci przez Siostrę Przełożoną Marię Stachurską, która oprowadziła ich po klasztorze, pokazała pamiątki po Matce Założycielce, bł. Franciszce Siedliskiej i zaprosiła na obiad.

W drodze powrotnej brzezińscy pielgrzymi nawiedzili jeszcze Pustelnię bł. Salomei w Grodzisku oraz Gołaczewy, rodzinną parafię ks. proboszcza.

Św. Jacek urodził się w 1183 w Kamieniu Śląskim a zmarł 15 sierpnia 1257 w Krakowie. Był dominikaninem, misjonarzem, kaznodzieją oraz historycznym patronem Polski. Był pierwszym Polakiem, który wstąpił do nowo utworzonego Zakonu Kaznodziejskiego. Święty Jacek Odrowąż i jego towarzysze byli pierwszymi dominikanami w Polsce. Ewangelizował ludność Karyntii, Moraw, Czech, Polski, Rusi i Prus. Nazywany był przeto Apostołem Słowian, Apostołem Ludów Słowiańskich, Apostołem Północy, Światłem Północy lub Światłem ze Śląska.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365