Św. Katarzyno Labouré módl się za nami!

Dnia 15 listopada 2014 roku delegacja Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach, w składzie: Ks. Kanonik Józef Knap, Piotr Młynarczyk, Marianna Węgrzyn, Małgorzata Zegadło i Damian Zegadło, udała się w pielgrzymce do Warszawy po relikwie św. Katarzyny Labouré.

Droga relikwii świętej szarytki do Brzezin zaczęła się w Paryżu na Rue du Bac, gdzie w kaplicy objawień spoczywa jej ciało. Modlitwa z prośbą o jej przybycie do naszej parafii zaowocowała praktycznie natychmiast. Podziękowania należą się s. Sylwii Węgrzyn, która pomogła tę sprawę doprowadzić do końca.

Brzezińscy pielgrzymi otrzymali ten cenny dar z rąk Siostry Wizytatorki Marianny Leszczyńskiej w klasztorze na Tamce podczas modlitwy Anioł Pański. Relikwie umieszczone są w dawnym relikwiarzu, który został przygotowany dla jednego z domów zakonnych sióstr szarytek (obecnie zamkniętego).

Po sytym poczęstunku w gościnnych progach klasztoru na Tamce i ubogacającej rozmowie na temat nowej brzezińskiej patronki pielgrzymi wyruszyli dalej w drogę. Na ich pątniczym szlaku znalazły się jeszcze inne miejsca: Świątynia Opatrzności Bożej, Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli (gdzie spoczywa jego zachowane ciało) i Sanktuarium Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Zbudowani przykładem świętych i błogosławionych wrócili w godzinach wieczornych do domu.

Warto poznać lepiej postać św. Katarzyny Labouré, której Matka Boża objawiła Cudowny Medalik. Więcej informacji tutaj.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365