Św. Wincenty i Ludwiko módlcie się za nami!

Dnia 2 maja 2018 roku delegacja Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach, w składzie: Ks. Kanonik Józef Knap, Maria Dziubek, Amelia i Ewa Wójcik oraz Damian Zegadło, udała się w pielgrzymce po relikwie świętych do Warszawy.

Po dotarciu do stolicy parafianie nawiedzili Grób Nieznanego Żołnierza, by pomodlić się za wszystkich, którzy ginęli w obronie Ojczyzny. Spacer po Krakowskim Przedmieściu zakończył się modlitwą w kościele św. Anny, gdzie spoczywają relikwie bł. Władysława z Gielniowa.

O godzinie 11.00 odbyła się msza święta w Domu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia na ul. Tamka. Celebrował ją razem z ks. proboszczem Józefem Knapem ks. Karol Hołubicki ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Zauważył on, w słowie na zakończenie, że 2 maja przypada rocznica urodzin św. Katarzyny Laboure, której relikwie posiada już Parafia Brzeziny i może ona chciała mieć przy sobie założycieli swego zgromadzenia. Relikwie św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac uroczyście przekazała wizytatorka s. Jadwiga Szok w towarzystwie współsióstr. Znajdują się one w zabytkowym relikwiarzu, który był dawniej umieszczony w jednym z zamkniętych już domów szarytek w Polsce.

Po uczcie duchowej delegacja została zaproszona na uroczysty obiad. Podczas rozmów przy stole nie zabrakło opowieści dotyczących brzezińskiej parafii i świętych.

Następnie parafianie udali się na Cmentarz na Powązkach, by nawiedzić groby zasłużonych Polaków. W drodze powrotnej był jeszcze czas na zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej.

Niech nowi patronowie uczą nas jak podejmować dzieła miłosierdzia.

Z naszej parafii pochodzi szarytka s. Sylwia Węgrzyn oraz misjonarz śp. Ks. Bogdan Piotrowski.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365