Świadkowie wiary

W uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2015 roku do naszej parafii zostały uroczyście wprowadzone relikwie trzech sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.: założycielki Błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej z Kotowiczów, oraz sióstr męczenniczek Błogosławionej Marty od Jezusa, Kazimiery Wołowskiej i Błogosławionej Ewy od Opatrzności, Bogumiły Noiszewskiej. Dokonał tego ks. Jan Kukowski, dziekan dekanatu chęcińskiego. Oprawę muzyczną liturgii przygotowała Schola Parafialna oraz Orkiestra Dęta z Piekoszowa, która po mszy przygotowała dla parafian koncert kolęd.

W prostym relikwiarzu zakupionym przez Redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS znajdują się 3 rotundy z relikwiami. Tego dnia w brzezińskiej parafii swą działalność rozpoczęło także Dzieło Biblioteczne im. Błogosławionych Sióstr Niepokalanek Ewy i Marty, które ma stworzyć możliwość czytania interesujących książek i innych publikacji dotyczących świętych i błogosławionych. Wezwanie naszej parafii obliguje nas do pogłębiania wiedzy na ten temat. Książki będą dostarczane do domów osób chcących poznawać świętych i błogosławionych. Patronki tego dzieła, Błogosławione siostry Ewa i Marta zostały bestialsko zamordowane przez hitlerowców na Górze Pietralewickiej koło Słonimia. Do ostatniej chwili ograbione ze swoich strojów, odmawiały różaniec i śpiewały pieśni religijne. Ofiara życia, którą poniosły patronki Dzieła Bibliotecznego niech będzie dla nas wszystkich powodem do zatrzymania i zastanowienia nad tym, co najważniejsze. Zachęcamy do składania w specjalnej skrzynce przy wejściu do kościoła deklaracji chęci udziału w Dziele Bibliotecznym. Jest to okazja do pogłębiania swej wiedzy religijnej oraz wiary. Wykorzystajmy tą okazję!

Błogosławiona Marcelino, Ewo i Marto módlcie się za nami!

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365