Święta Matka Niepodległości Polski w Brzezinach

Niedziela 28 października 2018 roku w Brzezinach, była wyjątkowym świętowaniem uroczystości poświęcenia kościoła własnego.

Tego dnia do brzezińskiej parafii zostały wprowadzone relikwie św. Urszuli Ledóchowskiej. Dokonała tego s. Małgorzata Krupecka USJK z Warszawy. Relikwie świętej zostały umieszczone w posrebrzanym relikwiarzu z jej wizerunkiem umieszczonym pośród słoneczników, ufundowanym przez rodzinę z Brzezin. Ks. Kanonik Józef Knap po otrzymaniu relikwii umieścił je na przygotowanym ołtarzu.

Siostra Małgorzata opowiadając o nowej patronce odnosiła się do jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Święta Urszula jest uznawana za matkę niepodległości Polski.  Siostra przybliżyła jej zatroskanie o Ojczyznę ziemską ale i niebieską.

Każda msza święta tego dnia zakończyła się ucałowaniem relikwii św. Urszuli.

Po mszy świętej o godz. 10.00 najmłodsi z parafii zostali zaproszeni do wzięcia udziału w 4. Konkursie Plastycznym im. św. Brata Alberta pn. "Świętych malowanie". Jego organizatorami było Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA, Pismo Parafialne SANCTUS, Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Parafialny Zespół Caritas im. bł. Bernardyny Jabłońskiej.  W malowaniu świętych wzięło udział 35 dzieci w wieku do 12 lat. Opiekę nad konkursem sprawowali p. Agata Kurdek i p. Damian Zegadło. Jego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas 8. Czuwania „Świętych Obcowanie”.

Święta Urszula pochodziła z religijnej rodziny, jedna z jej sióstr, Maria Teresa została ogłoszona przez Kościół błogosławioną. Podjęła się opiece i wychowaniu młodego pokolenia. Zakładała szkoły i ochronki. W otoczeniu dzieci została namalowana na obrazie, który od 30 lat znajduje się na ścianie kościoła w Brzezinach. Święta Urszula założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, które podejmuje wiele inicjatyw edukacyjnych i ewangelizacyjnych na świecie.

Uroczystości przyświecały słowa nowej Patronki Brzezińskiej: „Chciejmy świętości, ale tej świętości, do której droga prowadzi przez ofiarę, przez walkę i trud.”

/KP/

Wprowadzenie relikwii

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365