Szaty wotywne - zbiórka

Tradycja składania wotów w Kościele jest bardzo długa. Niektórzy pragną podziękować inni proszą o szczególne łaski. Nasi przodkowie w parafii Brzeziny również zawieszali wota przy obrazie Matki Bożej z Dzieciątkiem znajdującym się w ołtarzu głównym. Przez zawieruchy wojenne te pamiątki zaginęły, zostały jedynie nieliczne współczesne, które wiszą na dwóch tablicach.

I my chcemy podziękować za szczególną opiekę Matki Bożej w naszej parafii wykonując szaty wotywne.
W sobotę 6 marca 2021 r. przyjechał do brzezińskiej parafii z Gdańska pan Mariusz Drapikowski, który zajmuje się projektowaniem i realizacją dzieł i wnętrz sakralnych na wszystkich kontynentach. W planie było obejrzenie i omówienie prac. Okazało się jednak, że drewno pod obrazem wymaga wymiany. Został więc on wyjęty z ołtarza i zabrany do pracowni w Gdańsku.
Najpierw będzie wykonana propozycja szat i koron dla Matki Bożej i Pana Jezusa. Po uzgodnieniach artysta przystąpi do prac. Dotychczasowa szata z obrazu będzie umieszczona w kaplicy św. Józefa (przedpogrzebowej) w budynku obok kościoła.
W związku z czekającymi pracami zachęcamy do wsparcia inicjatywy poprzez:
- przekazywanie do kościoła w Brzezinach biżuterii
- wpłaty ofiar na konto parafii: 08 84930004 0070 0205 4104 0001 z dopiskiem: darowizna - szaty wotywne.
Królowo Wszystkich Świętych módl się za nami!

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365