Tadeusz Król

Urodził się 20 lutego 1930 roku w Kowali w rodzinie Władysława Króla i Marianny z Jędrochów. Ukończył Szkołę Podstawową w rodzinnej miejscowości i Liceum Pedagogiczne w Kielcach. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jego zamiłowanie do odkrywania wiedzy przerodziło się w przyszły zawód. Zaczął pracować jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kowali, a następnie jako wykładowca akademicki na wydziale fizyki w WSP w Kielcach.

Tadeusz Król angażował się także w działalność społeczną. Był radnym w gminie Nowiny, później w gminie Chęciny. Udzielał się m.in. przy realizacji budowy boiska sportowego w Kowali, a następnie jako mieszkaniec Chęcin przyczynił się do powstania boiska na osiedlu Sosnówka. Był honorowym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali. Posiadał różne pasje, m.in. pszczelarstwo. Interesował się także zdalnie sterowanymi modelami latającymi i pływającymi. Zajmował czołowe miejsca w zawodach modelarskich w kraju i za granicą. Prowadził zajęcia z młodzieżą, którą chciał zarazić swoją pasją.

Tadeusz Król był mężem Genowefy Kowalskiej, z którą miał jedną córkę. Tworzyli kochającą się rodzinę. Kochał też życie i ludzi. Pomagał innym, wkładając w to całe serce. Miał dar zjednywania sobie ludzi i przekonywania ich do swoich pomysłów. Zawsze działał dla dobra ogółu. Był bardzo inteligentny i wiedział, jak pożytecznie wykorzystać swoją wiedzę. Przy tym był bezinteresowny.

Tadeusz Król zmarł w Chęcinach 16 października 2000 roku, a pochowany jest w Brzezinach.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365