Triduum Paschalne 2023

Liturgia Wielkiego Czwartku

Liturgia Wielkiego Piątku

Liturgia Paschalna

Procesja Rezurekcyjna

Fot. zeg

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365