Tyś Kapłanem na wieki

Edward Zawadzki urodził się 13 października 1982 roku w rodzinie Krystyny i Tadeusza Zawadzkich z Brzezin. Ma starszego brata Michała. Został ochrzczony w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach tego samego roku w Święta Bożego Narodzenia. W roku 2004 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Bóg przygotował dla niego jednak inną drogę i po krótkiej przerwie dnia 25 czerwca 2009 roku wstąpił do Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie, gdzie przyjął imię Jakub. Studia dokończył w Seminarium w Panewnikach. Dnia 1 marca 2014 roku złożył śluby wieczyste a dzień później przyjął święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Bpa Kazimierza Ryczana dnia 26 kwietnia 2014 roku w Jędrzejowie.

Dnia 4 maja 2014 roku neoprezbiter o. Jakub odprawił mszę prymicyjną w kościele w Brzezinach. Uroczystość rozpoczęła się w domu rodzinnym błogosławieństwem rodziców na nową drogę życia. Następnie cysters został z całym orszakiem zaprowadzony do kościoła. Szedł w otoczeniu panien w białych albach, niosących uwitą z zielonych gałązek koronę. Podczas drogi śpiew animowała schola im. św. Stanisława Kostki.

Przed drzwiami kościoła o. Jakub został przywitany przez ks. proboszcza Józefa Knapa. Uroczysta msza święta z bogatą oprawą rozpoczęła się o godz. 12.00. Koncelebrowali ją razem z neobrezbiterem ojcowie cystersi, franciszkanie, księża rodacy, kapłani pracujący dawniej i obecnie w brzezińskiej parafii. W eucharystii uczestniczyła także liczna reprezentacja (razem z pocztami sztandarowymi) straży pożarnych z Brzezin, Kowali i Nidy, a także członkinie KGW Brzeziny, zuchy i dzieci w strojach krakowskich. Oprawę liturgii przygotowała schola parafialna oraz uczniowie szkoły w Brzezinach. Homilię wygłosił o. Łukasz Borowiecki z Jędrzejowa. Tego dnia nasza świątynia wyglądała wyjątkowo. Piękne kompozycje kwiatowe, dekoracja z zawołaniem kapłańskim prymicjanta i krzyżem z czerwonych róż, rozwieszone szarfy, a przede wszystkim bardzo liczna grupa wiernych.

Pod koniec eucharystii ojciec Jakub otrzymał życzenia od księdza proboszcza Józefa Knapa, dzieci, młodzieży i dyrekcji ZS w Brzezinach, swojej rodziny, Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podowola oraz OSP Brzeziny, dyrekcji z SP nr 3 w Jędrzejowie i młodzieży działającej przy parafii: ministrantów, scholi i redakcji Pisam SANCTUS. 

Po wszystkich życzeniach nadszedł czas na zabranie głosu przez ojca Jakuba. Najbardziej wzruszającym momentem było jego podziękowanie rodzicom. Neoprezbiter przygotował także dar wdzieczności dla Parafii Brzeziny. Na ręce księdza proboszcza przekazał relikwie błogosławionego Wincentego Kadłubka. Zostały umieszczone w ofiarowanym przez niego relikwiarzu w kształcie pastorału. Od tego dnia Parafia Brzeziny ma nowego orędownika w niebie. Błogosławiony Wincenty módl się za nami.

Uroczystość zakończyła się indywidualnym błogosławieństwem wszystkich zgromadzonych przez prymicjanta, którego dokonał przy śpiewie organisty, chóru i scholi.

Nich Bóg czuwa nad o. Jakubem a wszystkim zaangażowanym w przygotowanie prymicji niech wynagrodzi za poświęcony czas, serce i włożony trud.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365