Ucząc się miłosierdzia

W II Niedzielę Wielkiego Postu 21 lutego 2016 r. ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej wprowadził do Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach relikwie pierwszego stopnia błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej. Ta nowa patronka była prostą kobietą, która w pełni oddała się Bogu. Chciała nieustannie kontemplować Jego Miłość. Dzięki spotkaniu z bratem Albertem i jego duchowemu prowadzeniu odkryła boskie oblicze w ludziach samotnych i opuszczonych. Z prawdziwą miłością służyła w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, którego stała się pierwszą przełożoną.

Parafianie z Brzezin do uroczystości przygotowywali się przez odmawianie nowenny. Życiorys nowej patronki poznali dzięki dodatkowi do Pisma Parafialnego Sanctus. Tradycyjnie został także przygotowany specjalny ołtarz dla relikwii oraz wydrukowane pamiątkowe obrazki.

Tego dnia oficjalnie także rozpoczął działalność Parafialny Zespół Caritas, któremu będzie patronować błogosławiona Bernardyna. Akt powołania PZC wręczył pani prezes Anecie Łyżwie ks. Stanisław Słowik. Członkowie tej grupy ufundowali relikwiarz dla swojej patronki.

W brzezińskiej parafii gościła też albertynka siostra Benedykta Majzner, która opowiadała o założycielce swojego zgromadzenia. Powiedziała m.in. Bł. Bernardyna uczy mnie wiernej miłości. Dziś tak często rzucamy słowa na wiatr, tak mało dla nas znaczy "dane słowo". Bernardyna uczy mnie, by nie odbierać słowa, które dałam. By nie uciekać przed konsekwencjami. By trwać w Chrystusie. Uczy mnie odpowiedzialności.

Na popołudniową eucharystię przybyli również ojcowie cystersi z Jędrzejowa.

Ta piękna uroczystość wpisała się w obchody Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Parafia Brzeziny pragnęła w ten sposób odpowiedzieć na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, aby zaangażować się jeszcze bardziej w działania charytatywne i żyć „niewyczerpanym pragnieniem ofiarowania miłosierdzia”.

O Jezu daj nam łaski, daj miłość, daj oglądać Ciebie razem z błogosławioną Bernardyną na wieki w niebie!

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365