W rodzinie Jana Pawła II

W spotkaniu 6 października 2010 roku w Częstochowie wzięło udział ponad 20 tys. uczniów i nauczycieli reprezentujących ok. 500 szkół różnego szczebla nie tylko z Polski, ale także z Litwy noszących imię Jana Pawła II. Przybyły również przedszkolaki i reprezentanci dwóch uczelni wyższych. Na wałach Jasnej Góry dumnie stanęło ponad 450 pocztów sztandarowych, pięknie prezentując znaki swoich szkół, między nimi znajdował się również poczet Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach.

Tegoroczne spotkanie upływało pod znakiem papieskiego krzyża i było okazją do przypomnienia o szczególnym znaczeniu tego symbolu naszej wiary. Młodym w modlitwie towarzyszył krzyż, który Jan Paweł II trzymał w dłoniach podczas swojej ostatniej wielkopiątkowej drogi krzyżowej.

Biskup Henryk Tomasik krajowy duszpasterz szkół im. Jana Pawła II, wzywał młodych do odkrywania miłości Jezusa na krzyżu. Apelował o realizowanie w życiu trzech zasad proponowanych przez Jana Pawła II: szukania Jezusa, kochania Go i dawania o Nim świadectwa.

Z okazji swej dziesiątej pielgrzymki jako wotum wdzięczności uczniowie i wychowawcy złożyli kielich liturgiczny ozdobiony postaciami: Jana Pawła II, Karoliny Kózkówny – patronki ruchu czystych serc, Stanisława Kostki – opiekuna młodzieży i Królowej Jadwigi – patronki oświaty.

Pielgrzymka szkół Jana Pawła II była szczególną okazją także do modlitwy o rychłą beatyfikację papieża z Polski. Dla wielu młodych Ojciec Święty wciąż pozostaje wielkim autorytetem. Każdy z uczestników pielgrzymki otrzymał pamiątkowy znaczek z wizerunkiem Jana Pawła II i krzyżem oraz obrazek przedstawiający papieża z Polski trzymającego krzyż.

Dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach był to bardzo ważny wyjazd, dopiero trzeci, ale nie ostatni. Czujemy się bardzo mocno związani z innymi pielgrzymami. Mamy wrażenie bliskości naszego wspólnego Patrona Jana Pawła II. Odjechaliśmy do swoich domów umocnieni wiarą i miłością z nadzieją, że za rok znowu się tam spotkamy.

B. Łabęcka

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365