Walne zebranie Stowarzyszenia

W niedzielę 9 czerwca 2024 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin. Jednym z punktów było wręczenie legitymacji nowym członkom.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365