Wyjazd na beatyfikację Jana Pawła II

29 kwietnia 2011 r. o godz. 22.00 w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach odprawiona została msza święta koncelebrowana przez ks. Rafała Nowińskiego, ks. Michała Haśnika i ks. Rafała Gudwańskiego. Rozpoczęła ona pielgrzymkę na beatyfikację papieża Jana Pawła II z parafii Brzeziny, Bilcza i Pacanów. Pod koniec eucharystii uroczystego błogosławieństwa pielgrzymów dokonał ks. proboszcz Jan Pragnący. Następnie kierownik pielgrzymki ks. Rafał Nowiński wręczył pątnikom karty pielgrzyma.

Około godz. 23.00 po zajęciu miejsc w autokarze 57 osób i dwoje kierowców wyruszyło w stronę Włoch. Podczas drogi nie zabrakło czasu na modlitwę, śpiew, filmy o Janie Pawle II, czy humorystyczne opowieści.

W sobotę o godz. 24.00 po całej dobie podróży pielgrzymi dotarli do Rzymu. Po zaparkowaniu Przy Stadio Olimpio grupa ruszyła pieszo w stronę Watykanu. Na przedzie niesiony był transparent parafialny namalowany przez panią Agatę Kurdek. Około godziny 2.00 pątnicy doszli do Via della Conciliazione, gdzie spędzili kilka godzin w oczekiwaniu na wejście na Plac św. Piotra. Noc upłynęła na śpiewie pieśni religijnych, zadumie i odpoczynku.

Około godz. 5.30 kilkusettysięczny tłum ruszył powoli główną ulicą prowadzącą do bazyliki. Grupie z Brzezin, Bilczy i Pacanowa udało się wejść na Plac św. Piotra niedługo przed rozpoczęciem mszy św. W wielkim ścisku rozpoczęła się eucharystia. Na samym początku Ojciec Święty Benedykt XVI dokonał beatyfikacji swojego poprzednika papieża Jana Pawła II, mówiąc: „Spełniając pragnienie naszego brata Agostino kardynała Valliniego, naszego wikariusza generalnego dla diecezji Rzymu, wielu innych braci w episkopacie oraz licznych wiernych, po zasięgnięciu opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych naszą władzą apostolską zgadzamy się, aby Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, papież, od tej chwili nazywany był błogosławionym, a jego święto obchodzone mogło być w miejscach i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo 22 października każdego roku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego - powiedział papież.” Po tych słowach na Placu św. Piotra i na okolicznych ulicach zapanowała nieprawdopodobna radość. Brawa i okrzyki nie ustawały przez dłuższą chwilę. To wydarzenie ukończyło 6-letni czas modlitwy o wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze. Po akcie beatyfikacji kontynuowana była eucharystia z piękną homilią Ojca Świętego.

Po zakończonej uroczystości nasi pielgrzymi wyruszyli powoli w stronę autokaru. W drodze do miejsca noclegu, czyli miasteczka Fiuggi odmawiana była koronka do Bożego Miłosierdzia. Po dotarciu do hotelu Bonifacio, wyczekiwanej kąpieli i sytej kolacji wszyscy udali się na spoczynek.

Poniedziałek rozpoczął się mszą święta w hotelu. Po śniadaniu pielgrzymi wyruszyli znów w stronę Rzymu tym razem głównie w celach turystycznych. Po mieście poruszali się metrem, gdyż ułatwiało to dotarcie do najciekawszych miejsc. Wśród nich znalazły się Bazylika św. Pawła za Murami, Bazylika św. Jana na Lateranie, Święte Schody, Koloseum, Forum Romanum i Fontanna di Trevi. Najważniejszym jednak wydarzeniem tego dnia, było udanie się po raz kolejny do Watykanu. Tam pielgrzymi spotkali się z sercanką pochodzącą z Brzezin, s. Bronisławą Sochą, która wprowadziła wszystkich do Bazyliki św. Piotra. Dzięki temu cała grupa mogła pomodlić się przez ok. 20 min przy trumnie z relikwiami bł. Jana Pawła II. To była wyjątkowa chwila, kiedy każdy mógł zawierzyć nowemu błogosławionemu wszystkie prośby i intencje, z którymi przybył do Rzymu. Pątnicy opuszczali Bazylikę ze łzami radości w oczach. Dzięki możliwości modlitwy tak blisko relikwii, każdy zapomniał o wszelkich trudach pielgrzymowania.

W godzinach nocnych pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną do Polski. Do domu dotarli o północy w Święto Królowej naszego Narodu.

Dla wszystkich, którzy podjęli trud pielgrzymowania był to wyjątkowy i niezapomniany wyjazd. Niech bł. Jan Paweł II czuwa nad wszystkimi pielgrzymami i ich rodzinami.

„Błogosławiony jesteś umiłowany Papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś. Prosimy, byś nadal umacniał z nieba wiarę Ludu Bożego”

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365