Zakończenie prac renowacyjnych w zabytkowym kościele w Brzezinach

W ramach projektu wykonano naprawę więźby dachowej nad nawą główną i nad prezbiterium oraz ocieplono strop nad prezbiterium. Zakres prac dotyczących projektu obejmował:

1. Naprawę więźby dachowej nad nawą główną i prezbiterium: częściowe rozebranie więźb dachowych, uzupełnienie ubytków, czyszczenie elementów drewnianych, impregnację ogniochronną elementów drewnianych oraz wykonanie prac towarzyszących, w tym wykonanie pomostu roboczego.

2. Ocieplenie stropu nad prezbiterium (najstarsza część kościoła): rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką, wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Wartość projektu to 46 117,37 zł, z czego:

• dofinansowanie z LGD "Perły Czarnej Nidy" – 36 893,00 zł

• środki własne – 9 224,37 zł

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365