Zdzisław Pauli

Zięć pułkownika Zapolskiego, mieszkał w dworze na Bożkach. Podczas wojny działał w partyzantce pod pseudonimem Gustaw”  najpierw u „Wybranieckich”, potem w oddziale „Juranda”, gdzie zajmował się ochroną przenośnej stacji nadawczej „Hel II”. „Gustaw” wziął udział w jednej z dwóch większych akcji tego oddziału. 12 sierpnia 1944 roku z kilkoma kolegami rozbroili w Masłowie dwudziestoosobową grupę żołnierzy niemieckich zatrudnionych przy budowie lotniska, zdobywając broń i ekwipunek.

Po wojnie Zdzisław Pauli zaczął studiować matematykę i fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jako bardzo zdolnemu studentowi zaproponowano mu studia w Moskwie. Ponieważ odmówił, został usunięty z uczelni. Studiów nigdy nie skończył, przez całe życie pracował jako urzędnik. Miał wielką zdolność do języków (znał 23 języki obce), zajmował się więc tłumaczeniem. Zmarł 27 września 2004 roku w wieku 82 lat. Jest pochowany na cmentarzu w Brzezinach.

(za: "W cieniu krzyży, w cieniu brzóz" M. Węgrzyn)

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365