Zespół Pieśni i Tańca

Początki zespołu sięgają roku 1980. Ale inspiracji jego utworzenia doszukiwać się trzeba wcześniej, kiedy to w pewnej rodzinie o folklorystycznych zainteresowaniach pewna dziewczynka wzrasta i  od najmłodszych lat nasiąka tym, co piękne, co stare, co związane z kulturą ludową… Tak bowiem swoją córkę Teresę wychowywali Państwo Gajdowie. On, Tomasz Gajda, artysta ludowy; ona – Feliksa Gajda, członkini kapeli ludowej Mieczysława Kucharskiego z Dębskiej Woli. Pasje rodzinne skutkują tym, że Pani Teresa  zostaje nauczycielką historii w szkole w Brzezinach. Stały kontakt z kolejnymi pokoleniami młodzieży uświadamia jednak, że oto odchodzi powoli w zapomnienie pewna epoka i związana z nią kultura – taka bliska, taka swojska, taka nasza… Upływającego czasu powstrzymać się nie da, ale ocalić od zapomnienia to, co ważne – trzeba próbować. I tym sposobem powołanie do istnienia zespołu śpiewaczego przez Panią Teresę Obarzanek stało się próbą ocalenia tego, co w naszej tradycji wartościowe i piękne. Tak więc w 1980 roku z inicjatywy Pani Teresy powstaje zespół śpiewaczy „Brzezina”, złożony z uczniów szkoły, którzy należeli do chóru prowadzonego od kilku lat przez panią  Krystynę Woźniczko. W jego  repertuarze znalazły się pieśni z autentycznymi ludowymi tekstami, przyśpiewki regionalne, zaczerpnięte z unikatowej twórczości rodzimych artystów ludowych: Pani Haliny Szelestowej, Pani Cecylii Korban, także z dorobku Pana Tomasza Gajdy, ojca Pani Teresy.

Ale przyjemniej śpiewać z towarzyszeniem muzyki… Było to możliwe dzięki Panu Andrzejowi Wieczorkowi, który akompaniował zespołowi. I tak to się zaczęło…  Z czasem śpiew „Brzeziny” słychać było nie tylko w szkole, nie tylko w gminie… Z  sukcesami prezentował się  na przeglądach, festiwalach. Społeczność lokalna, uczniowie miejscowej szkoły przyzwyczaili się, że szkoła to nie tylko edukacja, to także zespół. Przybywało młodzieży w ludowych, wtedy często babcinych zapaskach. Wówczas do opieki nad liczną już grupą dołączyła Pani Jolanta Skiba obecnie Janic. Wkrótce, gdy Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach rozpoczął współpracę z gminą Morawica, w zespole zaszły pewne zmiany – za sprawą instruktora choreografii Janusza Chmielewskiego i muzyka Jerzego Gumuły członkowie zespołu zaczęli również tańczyć. W działalność „Brzeziny” zaangażowały się też Pani Barbara Kardynalska – choreograf oraz Pani Małgorzata Wójcik – etnograf. Opiekę nad zespołem przejmuje Pani Beata Podgajna, która kieruje nim do dziś.

Osiągając liczne sukcesy zespół śpiewająco wciąż działa. W czym tkwi jego oryginalność? Otóż w czasach kultury, w tym także i muzyki -  masowej, popularnej -  pozwala delektować się folklorem, autentyczną gwarą, spowalnia nieubłagany upływ czasu. „Brzezina” stała się instytucją niemal rodzinną – występowały w niej kiedyś mamy, dziś ich córki, synowie… I w ten sposób zespół łączy pokolenia, podtrzymując lokalne tradycje. Przez trzydzieści już lat uświetnia swoimi wystąpieniami wszelkie uroczystości szkolne, gminne, wojewódzkie…

Wspierało go przez ten czas liczne grono  sympatyków i przyjaciół: kolejni dyrektorzy szkoły w Brzezinach: pan Tadeusz Wotliński, Pan Zygmunt Pisarek, Pan Tomasz Molendowski, i obecnie Pan Dariusz Pabian; dyrektorzy WDK w Kielcach: Pan Andrzej Litwin, pan Alojzy Sobura, obecny dyrektor pan Łukasz Łaganowski,  wójt gminy Morawica pan Marian Buras. Jednak najważniejszym źródłem sukcesu Zespołu Pieśni i Tańca „Brzezina” jest młodzież, jej żmudna i ciężka praca, dyscyplina, czas wolny poświęcony pracy pod kierunkiem opiekuna… Bez tego zaangażowania, bez tej pasji nie byłoby sukcesów. Z młodzieży szkolnej wyrosły całe pokolenia dorosłych, z których każdy ma świadomość, że tworzył historię tego zespołu, tego regionu… To oni dziś przyprowadzają swoje pociechy na próby, potem oklaskują ich szkolne i pozaszkolne występy.

Obecnie w skład zespołu wchodzi 24 uczniów: 16 dziewczynek i 8 chłopców.
Wymienić wszystkie sukcesy zespołu – to nie lada wyzwanie! Oto jedynie ich krótki przegląd:
Mówiąc o osiągnięciach Zespołu Pieśni i Tańca „Brzezina” należy wymienić liczne występy podczas szkolnych akademii, z okazji np. Dnia Matki, Święta Niepodległości, patriotycznych uroczystości rocznicowych. Zespół wystąpił na Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 1997/ 98. Nie zabrakło go na Międzygminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Brzezinach.   Wielokrotnie młodzież tańczyła dla gości odwiedzających szkołę – dla delegacji chińskiej, amerykańskiej, francuskiej, ukraińskiej. W harmonogramie uroczystości gminnych „Brzezina” uświetnia coroczne obchody Dnia Dziecka w Morawicy. Sześciokrotnie „Brzezina” uczestniczyła w Ogólnopolskim Festiwalu Kultury i Młodzieży Szkolnej w Kielcach: w roku 1981, 1982, 1983, 1996, 2000 i 2006, a dwukrotnie – w roku 1983 oraz 2000 - zajęła w nim trzecie miejsce zdobywając Brązową Jodłę. W czasie trwania X Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej zespół został zaproszony do udziału w Wieczorze Norwidowskim. Corocznie „Brzezina” uczestniczy i zdobywa nagrody, wyróżnienia w prestiżowych imprezach tanecznych, takich jak: Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem w Busku Zdroju ( poprzedzone eliminacjami rejonowymi), Wojewódzkie Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Tanecznych w Kielcach, Dziecięca Estrada Folkloru ( rok 2007, Nagłowice - II miejsce, rok 2009, Nowiny  –I miejsce, rok 2010, Kielce- II miejsce). W roku 2007 Zespół Pieśni i Tańca „Brzezina” został laureatem Dorocznej Nagrody w Dziedzinie Kultury za rok 2006 przyznawanej przez Starostwo Powiatowe.
Oczywiście to nie wszystkie osiągnięcia „Brzeziny” - każdy jej sukces to kilkadziesiąt sukcesów jej członków.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365