Zmagania konkursowe w szkole

Już po raz ósmy w Zespole Szkół im. Jana Pawła w Brzezinach odbył się konkurs JAN PAWEŁ II- PATRON NAJGODNIEJSZY. Tegorocznej edycji przyświecało hasło: JAN PAWEŁ II- ŚWIADEK MIŁOSIERDZIA. Dnia 19 maja 2016 roku w tym wydarzeniu wzięli udział czwartoklasiści (to od tego roku nowość - w poprzednich edycjach rywalizowali ze sobą uczniowie klas III) z 20 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego, z 15 gmin.  Aż 11 placówek nosi zaszczytne imię Jana Pawła II. Trzyosobowe reprezentacje szkół przybyły wraz z opiekunami i o godz. 9.30 zostały uroczyście powitane przez dyrektora Krzysztofa Kubickiego i organizatorkę panią Beatę Łabęcką. Po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie relikwiami Świętego Jana Pawła II uczestnicy konkursu przystąpili do rozwiązywania zadań konkursowych. Było ich pięć. Uczniowie pisali test sprawdzający ich wiedzę o Janie Pawle II, objaśniali słownictwo związane z pontyfikatem papieża, rozwiązywali krzyżówkę oraz odpowiadali na pytania związane z życiem i działalnością tego Wielkiego Polaka, łączyli wydarzenia z ich datami.  Ciekawą, choć dla wielu drużyn trudną konkurencją okazało się układanie z rozsypanki wyrazowej znanych sentencji autorstwa papieża.

— Pytania konkursowe były zróżnicowane i nie należały do łatwych, jednak uczniowie doskonale sobie z nimi poradzili, wykazując się wysokim poziomem wiedzy — informują nauczyciele brzezińskiej szkoły: mgr Beata Łabęcka i mgr Katarzyna Telka, a zarazem pomysłodawcy i koordynatorzy imprezy.- Co roku staramy się zaskoczyć czymś naszych gości- wyszukujemy ciekawostki, wnikamy w szczegóły, drobiazgowo dopytujemy o mało znane fakty... Wydaje nam się, że zadania zawierają pewną trudność - aż do chwili, gdy dzieci bez zastanawiania się, z dużą pewnością - po prostu odpowiadają. To oni każdorazowo nas zaskakują. Każdego roku przyjeżdżają do nas świetnie przygotowani uczniowie. To dla nas, organizatorów, wielka satysfakcja- dodaje p. Beata Łabęcka.

Mimo dość zróżnicowanych wyników po każdej z pięciu konkurencji, po podsumowaniu łącznej punktacji okazało się, że najwyższe noty uzyskały aż cztery drużyny i to one – po krótkiej przerwie na poczęstunek- przystąpiły do dogrywki. Przeprowadzili ją eksperci: ksiądz Rafał Nowiński (który towarzyszy nam od samego początku powstania konkursu) oraz o. Jakub Edward Zawadzki- absolwent naszej szkoły. W komisji konkursowej pracowali także wierni przyjaciele: Pan Damian Zegadło – honorowy Redaktor Pisma Parafialnego SANCTUS, również absolwent naszej szkoły:  Pani Agata Kurdek – nauczyciel  Gimnazjum w Brzezinach,

Pani Grażyna Podsiadło -Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pani Marianna Węgrzyn - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Dzięki Waszej pracy konkurs przebiegał tak sprawnie - dziękujemy (i liczymy na Was za rok)!

Dopiero w wyniku dogrywki wyłoniono zwycięzcę i przydzielono miejsca na podium. Trzecie miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie JAN PAWEŁ II- PATRON NAJGODNIEJSZY  zajęła reprezentacja Filialnej Szkoły Podstawowej we Włoszczowicach. Drugie miejsce przypadło czwartoklasistom ze Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej, zaś miejsce pierwsze wywalczyli- po naprawdę wyczerpujących zmaganiach dogrywki- przedstawiciele gospodarzy- Natalia Stokłosińska, Zosia Mazur oraz Bartek Januchta, uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Brzezinach, przygotowywani do konkursu przez panią mgr Katarzynę Gruszczyńską. Każda z pozostałych reprezentacji szkół zdobyła wyróżnienie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i piękne nagrody książkowe dotyczące pontyfikatu Jana Pawła II. Zdobywcy I, II oraz III miejsca oprócz w/w nagród otrzymali puchary, medale, a także magnetofony dla szkoły.  Dla zwycięzców nagrodę książkową ufundowała Pierwsza Dama Rzeczpospolitej p. Agata Duda.  Ponadto dzieci obdarowano sympatycznymi przytulankami i wieloma innymi upominkami od hojnych sponsorów. Do grona fundatorów nagród w tegorocznej edycji konkursu wpisali się także Wójt Gminy Morawica p. Marian Buras, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach p. Krzysztof Kubicki, nasz Ksiądz Kanonik Józef Knap, Pismo Parafialne SANCTUS, p. Mirosława i Sławomir Woźniakowie, Rada Rodziców, absolwent naszej szkoły oraz Delikatesy Centrum z Brzezin.

Zaproszeni goście, uczestnicy konkursu, ich opiekunowie oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Brzezinach przed ogłoszeniem wyników byli świadkami niezwykle wzruszającego programu artystycznego w wykonaniu członków Szkolnego Koła Teatralnego FANTASTIC oraz  absolwentów i obecnych uczniów szkoły. Wyjątkowo zapadła nam w pamięci chwila, gdy mała dziewczynka, pierwszoklasistka Maja Wojcieszyńska po recytacji wiersza wręcza Ojcu Świętemu (w tej roli student Tomasz Korban, absolwent ZS w Brzezinach) bukiet róż i małymi rączkami obejmuje Go za szyję...

W tym roku honorowym patronatem objęli nasz konkurs: Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Biskup Kielecki Jego Eminencja Jan Piotrowski, Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Kazimierz Mądzik, Wojewoda Świętokrzyski p. Agata Wojtyszko, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Adam Jarubas, Starosta Kielecki p. Michał Godowski oraz - niezmiennie od 8 lat - Wójt Gminy Morawica p. Marian Buras.

Patronat medialny nad VIII Wojewódzkim Konkursem JAN PAWEŁ II - PATRON NAJGODNIEJSZY objęło Echo Dnia oraz Wiadomości Morawickie.

Mimo, że w tym roku odbył się już ósmy konkurs, organizatorzy obserwują nieustające zainteresowanie młodszej młodzieży osobą, życiem i nauką Jana Pawła II. Do zmagań konkursowych przystępuje każdorazowo więcej chętnych dzieci. Te majowe spotkania osób mających ogromną wiedzę o papieżu Polaku i starających się naśladować Go w codziennym życiu okazują się potrzebne. Dla wielu placówek – głównie tych noszących imię Jana Pawła II- stały się cyklicznym i tradycyjnym wydarzeniem. Dla organizatorów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II staje się to sporym wyzwaniem, ale...  lubimy wyzwania i chętnie je podejmujemy. Więc... Do zobaczenia za rok. Już teraz zapraszamy do udziału w IX edycji konkursu JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY.

mgr Katarzyna Telka, mgr Beata Łabęcka

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365