Zofia Wawrzeńczyk

Zasłużona mieszkanka wsi Brzeziny. Wieloletnia działaczka społeczna, przewodnicząca Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich. Już jako szesnastoletnia dziewczyna, wcześnie osierocona, potrzebująca wsparcia osób starszych, wstąpiła do Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach. Zafascynowało ją to, co działo się w Kole, że mogła się wiele nauczyć od starszych koleżanek.

Urodziła się 22 kwietnia 1932 r. w Brzezinach. Z powodu braku finansów uczęszczała tylko  do 3  klas szkoły. Dopiero w wieku 30 lat ukończyła szkołę podstawową kursem wieczorowym. Pracowała w sklepie spożywczo-przemysłowym i uczyła się w Zasadniczej Szkole Rolniczej. Później podjęła naukę w Technikum Rolniczym. Pracowała jako zootechnik oraz instruktor rolny. Uczyła przysposobienia rolniczego w Szkole Rolniczej w GOK-u w Morawicy.

Szczególnie bliska była jej kultura i tradycja ludowa. Dlatego już w 1956 roku zgodziła się zostać przewodniczącą KGW w Brzezinach. Żyłka społecznikowska sprawiła, że rok później została radną Gromadzkiej Rady Narodowej w Morawicy, którą to funkcję pełniła przez cztery kadencje. W 1999 roku wybrano ją wiceprzewodniczącą Wojewódzkiej Rady Kobiet w Kielcach.

Otrzymała wiele odznaczeń: „Zasłużony dla Kielecczyzny”, „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, Odznaka Ludowych Zespołów Sportowych, „Order Serca Matkom Wsi”, „Zasłużony Działacz Kultury”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i inne.

Pani Zofia Wawrzeńczyk była też wieloletnią aktywną członkinią chóru parafialnego. Zmarła w 2020 roku

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365