Zygmunt Kamiński

Urodził się 2 czerwca 1941 roku w Brzezinach, w rodzinie Marii i Józefa Kamińskich. Miał dwójkę rodzeństwa- starszego brata Stanisława i młodszą siostrę Zofię. W roku 1950 zaczął naukę w Szkole Podstawowej w Brzezinach. Od roku 1957 uczęszczał do Technikum Rolniczego w Podzamczu, które ukończył w 1962 r. uzyskując tytuł technika rolnictwa. W tym samym roku rozpoczął pracę jako zootechnik w Wojewódzkiej Stacji Oceny Zwierząt w Kielcach.

W 1967 roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Tytuł inżyniera otrzymał w 1972 roku. Rok później rozpoczął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. Studiował też w Studium Nauczycielskim w Kielcach na Wydziale Rolno-Pedagogicznym. Jednak po śmierci ojca musiał przerwać naukę i podjąć pracę zarobkową. Pracował w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Rolniczego w Kielcach, najpierw na stanowisku instruktora, a następnie kierownika.

1 września 1974 roku został powołany na stanowisko kierownika Wojewódzkiej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Kielcach. W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju i utworzeniem Okręgowej Stacji Rolniczo-Chemicznej, od 1975 roku sprawował funkcję jej dyrektora aż do roku 2008, kiedy to odszedł na emeryturę. Zmarł po długiej chorobie 30 sierpnia 2010 roku. Pochowany został na cmentarzu na Cedzynie.

Zygmunt Kamiński był wielokrotnie odznaczany za szczególne zasługi dla rozwoju rolnictwa: 31 stycznia 1979 roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi oraz został ogłoszony Zasłużonym Pracownikiem Rolnictwa, w maju 1980 roku otrzymał Odznakę Honorowa NOT, 16 lipca 1983 roku Odznakę Za Zasługi dla Kielecczyzny, 18 lipca 1984 Złoty Krzyż Zasługi i ponownie w roku 2005 Odznakę Honorową Zasłużonego Dla Rolnictwa.

Zygmunt Kamiński był szczęśliwym mężem Urszuli. Doczekali się jednej córki. Był człowiekiem oddanym swojej rodzinie i pracy. Poświęcał się swojej pasji jaką było rolnictwo. Zawsze życzliwy i uśmiechnięty był gotów by pomagać innym.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365