Zygmunt Woźniak

Założyciel rodzinnej firmy masarskiej w Brzezinach. Urodził się tu 4 lipca 1940 roku. Od dziecka ciężko pracował, gdyż wcześnie stracił ojca. W latach sześćdziesiątych ożenił się, wybudował dom. Po ojcu odziedziczył kilka ha pola i ciągle powiększał swoje gospodarstwo. Przyszedł czas, że zaczął myśleć o własnym przedsiębiorstwie związanym z rolnictwem.

Gdy pojawiły się sprzyjające okoliczności, otworzył zakład masarski (1993 r.), znany dziś jako Zakład Wyrobu i Sprzedaży Artykułów Mięsnych w Brzezinach. Z uwagi na dobrą jakość wyrobów szybko znalazł rynki zbytu. Zaczął myśleć o rozbudowie i unowocześnieniu firmy. Przygotowana została dokumentacja, jednak budowę nowoczesnej, zgodnej z wymogami unijnymi masarni prowadził już syn Sławomir.

Zygmunt Woźniak zmarł w czerwcu 2002 roku. Rok wcześniej jako jeden z czołowych przedsiębiorców w gminie Morawica otrzymał statuetkę Kowala. Pozostał w pamięci mieszkańców jako wspaniały człowiek, zasłużony dla lokalnej społeczności.

(za: "W cieniu krzyży, w cieniu brzóz" M. Węgrzyn)

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365