Żywność dla potrzebujących

Parafialny Zespół Caritas  w Brzezinach informuje, że rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który ma na celu udzielenie nieodpłatnej pomocy żywnościowej osobom najuboższym.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby spełniające kryteria dochodowe muszą zgłosić się po skierowanie do Ośrodka Pomocy Społecznej. Skierowanie należy dostarczyć do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365