Rada Sołecka

Skład obecnej Rady Sołeckiej w Brzezinach:

Sołtys: Ryszard Znój

Członkowie:
Grzegorz Buras
Tadeusz Węgrzyn
Stanisław Nowak
Aneta Łyżwa
Mirosław Szczepaniak
Andrzej Nosek

 

Historia

Pierwszym sołtysem Brzezin był niewątpliwie Andrzej z Bolmina, który w połowie XIV wieku otrzymał od biskupa Bodzanty sołtystwo i prawo założenia wsi. Po nim był jego syn Mikołaj. Potem byli inni. Do obowiązków sołtysa należało ściąganie od kmieci należności dla biskupa, sądzenie i wydawanie wyroków. Za zorganizowanie osady i powierzone mu obowiązki sołtys otrzymywał zwykle dwa łany w dziedziczne posiadanie, określoną część czynszów i kar sądowych. Miał też prawo założenia i użytkowania stawów rybnych, młyna i karczmy. Powszechnym obowiązkiem sołtysów wobec państwa było stawianie się konno i zbrojnie w razie potrzeby wojennej. Tak było do czasów przejęcia wsi przez rząd.

W 1821 roku utworzono Gminę Brzeziny, którą zarządzał wójt. W 1870 roku Brzeziny weszły w skład Gminy Morawica. Wójt do pomocy miał sołtysów. Na podstawie analizy dokumentów archiwalnych udało nam się ustalić niektórych z przedstawicieli tych funkcji.

Wójtowie Gminy Brzeziny:

1802 rok - Jan Wołosz

Rudolf Ślaski

1811 rok - Ignacy Socha

1853-75 - Rudolf Mieszkowski

1866 rok - Jacenty Kowalczyk

1868 rok - Wojciech Brzoza

 

Sołtysi miejscowości Brzeziny:

1811 rok - Ignacy Socha

1815 rok - Stanisław Bedla

1817 rok – Mateusz Zegadło

1819-1822 rok – Józef Tkacz

1848 rok – Kazimierz Zegadło

1852-1854 – Franciszek Zegadło

1856 rok – Józef Woźniak

1865 rok – Andrzej Malicki

1869 rok – Antoni Rabiej

1883 rok – Franciszek Woźniak

1891 rok – Franciszek Skarbek

1894 rok – Antoni Piotrowski

1919 rok – Stanisław Zegadło

1923 rok – Józef Skarbek

1935 rok – Piotr Jędrocha

1944 rok – Antoni Malicki

1945 rok – Franciszek Zegadło

Józef Bedla

Józef Skarbek

Józef Malicki

1966-1991 - Stefan Wójcik

1991-2003 - Jerzy Klimczak

2003-2011 - Grzegorz Buras

2011-2015 - Robert Młynarczyk

2015            Mariusz Pańtak

2015-         - Ryszard Znój

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365