200 numerów SANCTUSA

W niedzielę 23 września ukazał się dwusetny numer Pisma Parafialnego SANCTUS. Trudno byłoby podsumować cały ten czas, opisać różne piękne, ale i też trudne chwile związane z przygotowaniem kolejnych numerów. Przez te 200 tygodni Redakcja poświęciła w sumie kilka tysięcy godzin pracy wolontaryjnej.

Dużym sukcesem jest to, że do tej pory nie było niedzieli, w którą SANCTUS, by się nie ukazał. Redakcja stara się także ciągle urozmaicać pismo. Redagowane są nowe dodatki, zmieniane tematy rubryk w numerze. W tą niedzielę do pisma dołączona była również dziesiątka różańca, jako prezent dla czytelników z okazji jubileuszu.

Kolejne numery pisma są także przesyłane drogą mailową do osób konsekrowanych z naszej parafii. SANCTUS ma także swoją zakładkę na stronie internetowej.

Największym podziękowaniem za całą pracę jest niegasnące zainteresowanie prostym, ale chyba i potrzebnym pismem. Niżej zostały umieszczone listy i gratulacje jakie otrzymała redakcja pisma:

Droga Redakcjo

Pragnę pogratulować pięknego Jubileuszu 200-setnego numeru pisma parafialnego SANCTUS. Nie byłoby tego pisma, gdyby nie Wasze zaangażowanie i poświęcenie. Czynicie wiele dobrego, nie tylko zapewniając w każdą niedzielę pożyteczną lekturę, ale wspieracie też finansowo różne inicjatywy. Pisemko jest swoistą kroniką życia parafii. Dziękując za to wszystko, życzę wytrwałości w tej pięknej, choć niełatwej pracy i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień dla członków Redakcji.

Marianna Węgrzyn
Prezes SPBiP

Do Redakcji SANCTUSA

Bardzo cieszę się, że nasza parafia ma swoją gazetkę. Zalewają nas informacje z całego świata, a nie zawsze wiemy, co słychać w naszej wspólnocie parafialnej, dlatego dobrze jest przeczytać tych kilka stron. "Sanctus" jest również sposobem na głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie, której wszyscy nieustannie potrzebujemy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświęcają swój czas przy tworzeniu tego pisma.

s. Klara Maria MI

Z Jubileuszowymi Gratulacjami

W ubiegłą niedzielę 16 września br Kościół Katolicki obchodził już po raz 46 Dzień Środków Społecznego Przekazu. W dziele ewangelizacji świata Kościół stara się wykorzystywać wszelkie formy komunikacji, aby dotrzeć z orędziem Ewangelii do człowieka. Dzisiaj mass media – prasa, radio, a zwłaszcza telewizja i internet – wkraczają w codzienność każdego. Media katolickie stają się także formą żywego zainteresowania, co dzieje się w tej wspólnocie do której należymy od chwili chrztu świętego – w Kościele Świętym, również w tym Kościele lokalnym: diecezji, parafii. Dzień Środków Społecznego Przekazu i dwusetne wydanie gazetki parafialnej SANCTUS jest dobrą okazją, aby najpierw pogratulować tym wszystkim, którzy zainicjowali pomysł powstania pisma. Te gratulacje składam na ręce obecnego Zespołu Redakcyjnego SANCTUSA.

W czasopiśmie SANCTUS  jest wszystko to, co najistotniejsze dla człowieka wierzącego (parafianina), a więc: Słowo Boże na niedzielę, komentarz biblijny, informacje z życia parafii, ogłoszenia, intencje mszalne, myśl do osobistej refleksji, życie świętych… , a do tego szczypta dobrego humoru, bo chrześcijanin to człowiek radosny.

Dla mnie szczególnie cenną inicjatywą podjętą przez Zespół Redakcyjny jest dział o zakonach i to nie dlatego, że jestem zakonnikiem, lecz, że tak mało ludzi wie o zakonach. Ponadto, jest to dobry sposób dotarcia do młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem drogi życia, by mogli się zastanowić, czy Bóg nie powołuje ich czasem do życia zakonnego, więcej – do jakiego zakonu, o jakim charyzmacie.

Osobiście bardzo się cieszę, że istnieje czasopismo SANCTUS, bo dla mnie, jako księdza pochodzącego z tej wspólnoty, jest to forma pewnej komunikacji ze społecznością z której wyszedłem. Mogę na bieżąco, otwierając pocztę internetową i otrzymując kolejny numer SANCTUSA, wiedzieć, co dzieje się w parafii, więc żyć życiem Waszej wspólnoty!

Jeśli miałbym coś podpowiedzieć Zespołowi Redakcyjnemu SANCTUSA, to pewno to, żeby z czasopismem przez Internet (w miarę możliwości) dotrzeć do wszystkich księży, zakonników i sióstr zakonnych, którzy pochodzą z parafii. Poza tym bądźcie otwarci na wszelkie inicjatywy i nowe pomysły, nowe osoby w redakcji! Niech święty Benedykt, patron wydawców, wyprasza potrzebne łaski.

Jeszcze raz składam jubileuszowe gratulacje.

                                                                                Z pozdrowieniami
Ks. Marek Jędrocha SDS
(salwatorianin)

Redakcja Pisma: Krzysztof Kubicki (redaktor naczelny), Damian Zegadło (honorowy redaktor naczelny), Mateusz Łabęcki (z-ca redaktora), Tomasz Korban, Ilona Machulska, Justyna Machulska (skarbnik), Kamil Pawlusek (serwis).

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365