Aniołkowe cegiełki

W dwie niedziele adwentu 2022 w brzezińskim kościele rozprowadzane były ręcznie wykonane szydełkowe aniołki jako cegiełki na planowaną kaplicę Wszystkich Świętych. Dzięki hojności parafian udało się rozprowadzić 370 sztuk białych cudeniek.

Aniołki przez kilka miesięcy były wykonywane wolontaryjnie przez parafianki: Małgorzatę, Stanisławę, Danutę, Wandę, Eugenię, Marię, Dorotę, Wiesławę i Zofię. Bardzo dziękujemy!

Podziękowania należą się także osobom, które zadbały o przygotowanie sianka i zapakowanie paczuszek (Helenie, Annie, Barbarze i Stanisławie) oraz wszystkim zaangażowanym w rozprowadzanie aniołków.

/KP/

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365