Bł. Zofio Czeska módl się za nami!

Dnia 12 czerwca delegacja z naszej parafii: ks. proboszcz Józef Knap, Ewa Wojcieszyńska, Agata Kasperek, Tomek Korban i Damian Zegadło udali się z pielgrzymką do Krakowa. Jej celem było odebranie relikwii dla Parafii Brzeziny.

Podczas wizyty w domu Zgormadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny postulator procesu kanonizacyjnego siostra Renata Gąsior przekazała naszym parafianom relikwie błogosławionej Zofii Czeskiej z Maciejowskich. Dodatkowo otrzymali obrazki, książki, płyty, foldery dotyczące założycielki prezentek, oraz oprawiony w złote ramy obraz błogosławionej (kopia obrazu beatyfikacyjnego). Pod koniec wizyty parafianie z Brzezin złożyli przygotowaną przez Ewę Wojcieszyńską kompozycję kwiatów w kaplicy z relikwiami patronki.

Z otrzymanego z razem z relikwiami dokumentu można przeczytać: "Ad majorem Dei Gloriam et Eius Matris Mariae. Niżej podpisana s. Renata Gąsior postulatorka sprawy kanonizacyjnej Błogosławionej Zofii Czeskiej z domu Maciejowskiej (1584-1650) każdemu, kto posiada wgląd w ten oto list zaświadczam, że na większą chwałę Boga i ku czci Jego świętych odjęto cząstkę kości z czaski Błogosławionej Zofii Czeskiej-Maciejowskiej, założycielki szkoły i Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, zmarłej w opinii świętości 1 kwietnia 1650 r. i pochowanej w Bazylice Mariackiej w Krakowie, beatyfikowanej 9 czerwca 2013 roku, pochodzącej z terenu Diecezji Kieleckiej, (jej ojciec należał do gniazdowej średnio zamożnej szlachty z Maciejowic, był dziedzicem Budziszowic koło Wiślicy, Zysławic, Gorzkowa, Donatkowic, Pełczysk, Morawian, Morawianek i Uściszowic, a mąż dziedzicem Czech i Węgrzynowa), którą to cząstkę relikwii umieszczoną w puszce metalowej, dobrze zamkniętej, przewiązanej cienkim jedwabnym sznurkiem koloru czerwonego i opatrzonej pieczęcią Zgromadzenia, przekazuje się niniejszym pismem wraz z Attestatio Authenticitatis Reliqviarum, o numerze ewidencyjnym 9 m. Iunii A.D. MMXIII/067 na prośbę Księdza Proboszcza Józefa Knapa z dnia 9 czerwca 2014 r. dla Parafii Wszystkich Świętych i Wniebowzięcia Najświętszej MAryi Panny w Brzezinach, w Diec. Kieleckiej wraz z prawem przechowywania i publicznej czci wiernych według norm Prawa Kanonicznego. Dla uwiarygodnienia tego wydaję to pismo, potwierdzające ich autentyczność, przeze mnie własnoręcznie podpisane i opatrzone pieczęcią Postulacji. Dane w Krakowie, 12 czerwca 2014 roku. s. Renata Gąsior."

Więcej informacji na temat błogosławionej Zofii można znaleźć tutaj.

Jej żywot uczy nas pełnego oddania się posłudze Bogu i bliźniemu. Za wstawiennictwem tej Patronki pragniemy szczególnie prosić w intencjach młodych dziewcząt z naszej parafii. Błogosławiono Zofio Czeska módl się za nami!

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365