Błogosławiony Michale Sopoćko módl się za nami!

W ubiegłym tygodniu nasza parafia otrzymała z Kurii Białostockiej relikwie bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. siostry Faustyny. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia otrzymujemy kolejnego krzewiciela kultu tego najwyższego przymiotu Boga. Bł. Michale módl się za nami.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365