Brzezińskie Lectio Divina

Adwent w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach to nie tylko Roraty, ale też czas postanowień, czas przygotowania na Narodziny Zbawiciela oraz czas Pobożnego Czytania w oryginale nazwane Lectio Divina.

W tradycji Kościoła jest to pogłębiona forma modlitwy i rozważań nad tekstami biblijnymi. Z tego tytułu w Świetlicy Wiejskiej odbyły się cztery spotkania, przez cztery niedziele adwentu, prowadzone przez czterech przedstawicieli zgromadzeń zakonnych, rozważając cztery fragmenty Pisma Świętego. Warto zauważyć, że nic nie jest tu przypadkowe. Za każdym razem modlitwa była ukazana inaczej, ze względu na różnorodność praktyk w zakonach, każdy mógł znaleźć swój sposób pogłębiania wiary i poznawania Boga. Przykładem pobożnego czytania zaszczyciły nas karmelici - w osobie br. Piotra Filipka, cystersi - przez o. Jakuba Zawadzkiego, oblaci św. Józefa - ks. Roman Westwal, oraz franciszkanie – z liczną reprezentacją Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej na czele z gwardianem - o. Mirosławem Bartosem. A wszystko to ze względu na rozpoczęty Rok Życia Konsekrowanego.

Na początku naszych rozważań zatrzymaliśmy się i wędrowaliśmy wzdłuż źródła wypływającego spod progu świątyni (Ez 47, 1-12), następnie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy świątynią Boga (1Kor 3, 1-17), później spoczął na nas Duch Święty (Dz 2,1-13), żeby na koniec Jezus ofiarował nam swoją Matkę (J 19, 25-27). Motyw Kościoła pozwolił do pełniejszego przygotowania do rocznicy 575-lecia istnienia naszej parafii, którą będziemy obchodzić w 2015 roku.

Wszystko zrodziło się z pomysłu Duszpasterstwa Młodzieży GÓRA, która tym sposobem rozpoczyna owocny czas realizacji pomysłów natchnionych przez Ducha Świętego - co w efekcie ma przygotować parafię na zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

Piotr Młynarczyk

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365