„Brzezińskie Rody” – Zegadłowie

Nazwisko Zegadło czy Zygadło było pierwsze w Brzezinach? – zastanawiali się uczestnicy pierwszego spotkania z cyklu „Brzezińskie Rody”.

Dnia 3 kwietnia 2011 późnym popołudniem do remizy OSP w Brzezinach na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola przybyli członkowie rodzin, które noszą lub nosiły nazwisko Zegadło bądź Zygadło oraz osoby zainteresowane dziejami genealogicznymi mieszkańców Brzezin. Wśród gości był także pan Andrzej Kurtek należący do „Świętogenu” (Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego) oraz członkowie SPBiP. Spotkanie poprowadzili: Marianna Węgrzyn, pomysłodawczyni akcji, i Damian Zegadło.

Pierwszym punktem programu było wykonanie wspólnego zdjęcia wszystkich zgromadzonych osób. Następnie goście zajęli miejsca przy stołach zastawionych słodkościami, które przyniosły zaproszone rodziny. Spotkanie oparte było głównie na specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej. Na wstępie zebrani zapoznali się z krótką historią nazwisk w Polsce oraz pochodzeniem nazwiska Zegadło i Zygadło. Kolejna część prezentacji dotyczyła mieszkańców Brzezin i Podwola, którzy nosili lub noszą to nazwisko. Wśród nich znalazł się m.in. Władysław Zygadło walczący w Armii Andersa, którego ciekawa historia została przedstawiona obecnym.

Jak zauważyli prowadzący, osoby o nazwisku Zegadło/Zygadło często pełniły funkcje publiczne. Na podstawie dokumentów archiwalnych i przekazów ustnych (XIX w.-XXI w.) znalezione zostały informacje na temat 5 sołtysów Brzezin, 2 sołtysów Podwola, wójta i radnego gminy Morawica oraz naczelnika Gromadzkiej Rady Narodowej Brzeziny o tym nazwisku.

Z dużym zainteresowaniem obecni na spotkaniu analizowali drzewa genealogiczne swoich rodów oraz oglądali archiwalne fotografie osób i zdjęcia nagrobków z cmentarza w Brzezinach. Ostatnim punktem programu była dyskusja na temat ciekawych lub zabawnych wydarzeń z życia codziennego przodków. Uczestnicy spotkania byli zadowoleni, że mogli się zapoznać z różnymi nieznanymi faktami z historii rodów oraz z możliwości wspólnego spotkania się i spędzenia czasu.

Organizatorzy dziękują strażakom z Brzezin za udostępnienie remizy, Kamilowi Zawadzkiemu za przygotowanie loga „Brzezińskich Rodów”, Stanisławie Machulskiej za pomoc w stworzeniu drzew genealogicznych oraz wszystkim, którzy przybyli na spotkanie. Ufają także, że te spotkania będą kontynuowane i zachęcą mieszkańców do zaznajamiania się z historiami rodzinnymi.

Jako kolejne planowane jest spotkanie z rodzinami Rabiejów. Organizatorzy byliby wdzięczni za pomoc w przygotowaniu tego spotkania, tzn. za dostarczenie informacji, zdjęć, dokumentów, które zostaną wykorzystane do prezentacji.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365