Dziesięć lat Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola

17 września 2008 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Pierwszym prezesem został Janusz Wojtyś, który pełnił tę funkcję dwa i pół roku. Osiem lat temu prezesem została Marianna Węgrzyn. W tym roku minęło dziesięć lat, wypełnionych systematycznymi i okazjonalnymi działaniami.

Można powiedzieć, że dużo się w tym czasie w naszej miejscowości wydarzyło i zmieniło. Powstały dwie publikacje o charakterze monograficznym na temat przeszłości miejscowości: „W cieniu krzyży, w cieniu brzóz. Monografia cmentarza parafialnego w Brzezinach” i „Brzeziny. Nasza mała historia”, oraz folder promujący Brzeziny i Podwole. Wydane zostały trzy tomiki wierszy oraz album z okazji jubileuszu parafii „Z wiarą przez pokolenia”. Spotkania promocyjne gromadziły zawsze rzesze mieszkańców. Odbyło się szesnaście imprez plenerowych, w tym dziewięć edycji Biegu o Laur Brzezin. Powstała strona internetowa miejscowości prowadzona i utrzymywana przez Stowarzyszenie. Wydano siedem numerów biuletynu „Brzezina” prezentującego najważniejsze wydarzenia z życia wsi. Od 2010 roku stowarzyszenie prowadzi punkt przedszkolny z czterema oddziałami, aktualnie pięć oddziałów dla 88 dzieci. Zorganizowano dziewięć kwest na rzecz cmentarza parafialnego. Dzięki nim odnowiono dotychczas trzydzieści najbardziej zniszczonych zabytkowych nagrobków. Wykorzystując prawosławny nagrobek na cmentarzu, stworzono symboliczny grób ekumeniczny. Wybudowano też Mur Pamięci Ofiar Wojen. Okazjonalnie organizowane były wystawy starych fotografii, np. ślubnych i weselnych, czy też przedstawiających Brzeziny sprzed kilkudziesięciu lat. Odbywały się cykliczne spotkania genealogiczne pod hasłem „Brzezińskie Rody”. Zrealizowany został projekt „Przeszłość żyje w nas” – indeksacja cmentarza parafialnego i stworzenie cyfrowej bazy informacji. Na wiele projektów i działań pozyskiwane były środki unijne, samorządowe oraz od firm i osób prywatnych. W ostatnich latach Stowarzyszenie przygotowało i przedstawiło dwie sztuki teatralne: „Jak to na brzezińskich odpustach bywało” (2015) i „Z zapisków poczciwego proboszcza” (2016), oraz dwie wieczornice im. ks. Jana Pragnącego: „Dałeś mi Panie kęs istnienia” (2017) i „Dobry przyjaciel jest wielkim darem nieba” (2018).Wszystko to było możliwe dzięki zaangażowaniu i bezinteresownym wysiłkom członków Stowarzyszenia. Wpłynęło na ożywienie i uatrakcyjnienie życia miejscowości, przybliżenie jej przeszłości mieszkańcom.

W słoneczną październikową niedzielę Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola obchodziło uroczyście Jubileusz 10-lecia. Obchody rozpoczęła Msza św. w kościele w intencji wszystkich członków, po czym uczestnicy przeszli do remizy OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: starosta powiatu kieleckiego Michał Godowski, burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras, ks. proboszcz Józef Knap, przewodnicząca Grupy Literackiej „Bocianie Gniazdo” Daniela Kowalska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach Krzysztof Kubicki, sponsorzy, przyjaciele i sympatycy, pracownicy punktu przedszkolnego oraz blisko czterdziestu członków stowarzyszenia.

Prezes Marianna Węgrzyn przedstawiła w zarysie działalność organizacji, podkreślając jej wkład w przybliżanie historii miejscowości jej mieszkańcom i dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Słowa podziękowań skierowała do grupy założycielskiej stowarzyszenia, na czele z pierwszym prezesem Januszem Wojtysiem. Dziękowała za wieloletnią współpracę wszystkim członkom stowarzyszenia, za ich zaangażowanie, za wszystkie małe i duże przedsięwzięcia, które udało się wspólnie zrealizować. Dziękowała również przyjaciołom i darczyńcom, którzy przez dziesięć lat wspierali duchowo i finansowo działalność stowarzyszenia. Ze strony zaproszonych gości padło mnóstwo ciepłych słów, gratulacji i życzeń na kolejne lata. Był też wspaniały tort ufundowany przez burmistrza Miasta i Gminy Morawica.

Część oficjalną urozmaiciły występy przedszkolaków pod kierunkiem Anny Ramiączek-Mika oraz uczniów z Zespołu Pieśni i Tańca „Brzezina” pod opieką Beaty Podgajnej. Całość uroczystości uświetniła Rodzinna Kapela Korbanów i występy wokalne dwóch solistek z Zespołu Pieśni i Tańca „Morawica” – Barbary Choroś i Elżbiety Młynarczyk. Przy ludowych rytmach trwała do późnych godzin wieczornych zabawa taneczna.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365