Jubileusz SANCTUSA

W niedzielę 24 października 2010 r. ukazał się 100 numer Pisma Parafialnego SANCTUS.

Ma ono za zadanie zachowanie w pamięci wszystkich wydarzeń z życia parafii Brzeziny, informowanie na bieżąco o wszystkich ciekawostkach z najbliższej okolicy, a także przybliżanie tematów związanych z naszą wiarą.

Redakcja stara się wspomagać finansowo różne przedsięwzięcia: Konkurs na dekorację świąteczną domu w Parafii Brzeziny, Konkurs wiedzy o Janie Pawle II w ZS w Brzezinach, Kwestę na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach, wypoczynek letni młodzieży z parafii, odnowę lichtarzy z kościoła, prace konserwatorskie przy kaplicy w  Nidzie, czy wiele innych.

W tworzenie Pisma SANCTUS jest zaangażowane coraz więcej osób. Krzysztof Kubicki (Redaktor Naczelny), Damian Zegadło (Honorowy Redaktor Naczelny), Mateusz Łabęcki (Z-ca Redaktora), Tomasz Korban, Justyna Machulska (Skarbnik), Agata Kasperek, Karolina Machulska, Ilona Machulska, Ewelina Baranowska i ks. Rafał Nowiński (Opieka Duchowa). Nie sposób zapomnieć o wszystkich ministrantach, którzy każdej niedzieli rozprowadzają Pismo wśród Czytelników.

Wierzymy, że Pismo SANCTUS na stałe zagościło już w naszej parafii. Każdej niedzieli udaje się sprzedać około 200 numerów.

Całej Redakcji Pisma Parafialnego SANCTUS życzymy wytrwałości w działaniu i wielu sukcesów.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365