Kronika wydarzeń przedszkolnych – wrzesień, październik, listopad 2014

W ciągu minionych trzech miesięcy wiele się wydarzyło.

Wycieczka do grodu w Siedlcach

30 września najstarsze przedszkolaki z grup zerowych wraz z wychowawczyniami wybrały się na wycieczkę do grodu średniowiecznego w miejscowości Siedlce. Dzieci zwiedziły średniowieczną kuźnię, obejrzały stare machiny obronne, postrzelały z łuku, a także wspięły się na wysoką wieżę obronną. Atrakcji było bardzo wiele, a po wspólnej zabawie gospodarze grodu zaprosili wszystkich na wspólny poczęstunek – kiełbaskę pieczoną na ruszcie. Czas upłynął dzieciom bardzo szybko i wszyscy w dobrych humorach wrócili do przedszkola.

Pasowanie na przedszkolaka

Dnia 29.10.2014 r. w punkcie przedszkolnym „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach, odbyło się pasowanie na przedszkolaka dzieci 3- i 4-letnich. W obecności władz gminy przedszkolaki w uroczystych strojach przyrzekały być dzielnymi przedszkolakami.

Pasowania dokonała prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, pani Marianna Węgrzyn. Część artystyczną przygotowały z dziećmi panie wychowawczynie z poszczególnych grup: Aneta Armańska i Karolina Szałas. Składają one serdeczne podziękowania rodzicom, którzy pomogli zorganizować pasowanie i przygotowali słodki poczęstunek.

Święto Zmarłych

Dzieci z „Akademii Przedszkolaka” w Brzezinach poznają tradycje związane z obchodami Święta Zmarłych. Przedszkolaki wraz z paniami udały się na pobliski cmentarz. Zapalono tam znicze na grobach zmarłych żołnierzy i nauczycieli. Święto Zmarłych to dobry moment na refleksje i uświadomienie dzieciom szacunku do tego święta.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365