Mieszkańcy Brzezin wybrali

W niedzielę 17 lutego 2019 roku odbyło się w Brzezinach zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy wybrali sołtysa oraz radę sołecką. Jedynym kandydatem był dotychczasowy sołtys, a zarazem radny, Ryszard Znój. Prawie jednogłośnie został on wybrany na kolejną kadencję.

Do rady sołeckiej zgłoszono dziewięciu kandydatów, a wybrani zostali: Grzegorz Buras, Tadeusz Węgrzyn, Stanisław Nowak, Aneta Łyżwa, Mirosław Szczepaniak i Andrzej Nosek.

Gratulujemy sołtysowi i radnym oraz życzymy owocnej pracy na rzecz miejscowości Brzeziny.

Należy podkreślić wyjątkowo dużą frekwencję na zebraniu, bo w sali OSP obecnych było ponad 130 osób.

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365