O wspólnocie

Dnia 13 lipca 2017 roku młodzi spotkali się na tarasie w Świetlicy Wiejskiej "Przy Fontannie" w Brzezinach, by wspólnie porozmawiać. Okazją była kolejna, 32. "Herbata z aureolą", której tym razem patronowało aż 11 osób. Do konwersacji na temat wartości życia we wspólnocie zaprosiły błogosławione męczenniczki nazaretańskie z Nowogródka.

Młodzi degustując lody i zimną herbatę dzielili się swoimi doświadczeniami przynależności do różnych grup. Na koniec wszyscy pomodlili się przez wstawiennictwo patronek niniejszą litanią:

Kyrie eleison, Christe eleison

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

 

Ojcze z nieba Boże,

 

Synu Odkupicielu świata Boże,

 

Duchu Święty, Boże,

 

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Maryjo Niepokalana, wzorze Nazaretanek,

 

Św. Józefie opiekunie Nazaretu

 

Bł. Matko Mario Franciszko,

 

Siostro Stello, pierwsza męczennico, ofiaro za Kościół i Ojca świętego,

 

Siostro Imeldo, palmą męczeństwa przyozdobiona,

 

Siostro Kanizjo, niestrudzona katechetko,

 

Siostro Rajmundo, wierna aż do śmierci,

 

Siostro Danielo, całkowicie Bogu oddana,

 

Siostro Kanuto, z Sercem Jezusa zjednoczona,

 

Siostro Sergio, cicha i pełna miłości,

 

Siostro Gwidono, z Jezusem ukrzyżowana,

 

Siostro Felicyto, w cierpieniu szczęśliwa,

 

Siostro Heliodoro, lilio Boskiego Oblubieńca,

 

Siostro Boromeo, czcicielko Najświętszej Rodziny,

 

Błogosławione Siostry, Męczenniczki Nowogródzkie, ofiary miłości za braci,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -

 

- przepuść nam Panie,

 

- wysłuchaj nas Panie,

 

- zmiłuj się mad nami.

Módlmy się

Boże, pełen miłości i miłosierdzia, Tyś nie oszczędził swojego Syna, Jezusa, lecz przez wzgląd na nas wydałeś Go na mękę. Dał On dowód swej miłości, oddając za nas swe życie. Idąc za wzorem Jezusa, Jedenaście Błogosławionych Sióstr z Nowogródka złożyło całkowitą ofiarę z siebie za braci i weszło do radości życia wiecznego. Boże miłości, Ty sprawiasz, że z każdej ofiary płynie nowa moc i ożywia się na nowo wiara. Dając za wzór tych jedenaście Sióstr, pomóż nam je naśladować przez świadczenie naszym życiem o Twojej miłości przez naszą wierność nauce Chrystusa, tak byśmy mogli kiedyś wraz z nimi cieszyć się szczęściem w niebie. Dla większej chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku udziel nam za ich przyczyną łaski której potrzebujemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365