Oddają swe życie na służbę Bogu

Dnia 26 maja 2012 roku w kieleckiej katedrze diakon Dariusz Paweł Węgrzyn przyjął z rąk księdza biskupa Kazimierza Ryczana święcenia kapłańskie. Następnego dnia neoprezbiter odprawił mszę świętą prymicyjną w parafii Bilcza, z którą od dziecka był związany.

W niedzielę 24 czerwca ks. Dariusz Paweł Węgrzyn gościł w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach. O godzinie 12.00 odbyła się msza święta prymicyjna, którą koncelebrował także ks. Proboszcz Jan Pragnący. Oprawę muzyczną przygotowała schola parafialna. W czasie kazania ksiądz neoprezbiter nawiązał do postaci św. Jana Chrzciciela, który został powołany do głoszenia prawdy o Bogu. Podobnie zostają powołani kapłani, w tym również i on. Eucharystię zakończyło uroczyste błogosławieństwo prymicyjne z nałożeniem rąk. Z okazji tej uroczystości została także przygotowana, przez młodzież z parafii, specjalna dekoracja w prezbiterium. Znalazły się na niej ręce kapłana podnoszącego hostię z twarzą Chrystusa oraz słowa wybrane przez neoprezbitera na swoje zawołanie kapłańskie: „Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.” Życzenia nowemu kapłanowi rodem z naszej parafii złożyły dzieci szkolne, ministranci, schola oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola.

Dariusz Paweł Węgrzyn urodził się 27 lipca 1987 roku w rodzinie Jana Węgrzyna i Alicji z Zygadłów. 4 października 1987 roku został ochrzczony w kościele parafialnym w Brzezinach. Od najmłodszych lat był związany z nowopowstającą parafią św. Kazimierza w Bilczy. Przez długi czas służył do mszy jako ministrant. Po ukończeniu szkoły średniej w Morawicy w 2006 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. 15 maja 2012 roku uzyskał tytuł magistra teologii – tytuł pracy magisterskiej: „Kościół jako ‘communio’ w teologii Josepha Ratzingera na podstawie publikacji w języku polskim”. Po święceniach kapłańskich dostał nominację na wikariusza parafii Łopuszno. /za: „Parafianin” nr 40/ 

W sobotę 2 czerwca 2012 roku w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie siostra Klara Maria Machulska złożyła śluby wieczyste w obecności ks. biskupa Adama Szala i s. Kaliksty Nishimury, Matki Generalnej z Japonii. Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej wstąpiła 9 lat temu. Po przejściu całej formacji zakonnej nadszedł czas na tą piękną uroczystość. „Dla Niepokalanej życie oddać to szczyt miłości” powiedział św. Maksymilian Kolbe.

Urszula Machulska urodziła się w 21 września 1984 r. w rodzinie Juliana i Anny z Zegadłów z Brzezin. W szkole średniej zaczęła uczestniczyć w spotkaniach Rycerstwa Niepokalanej w Kielcach i wyjeżdżała wolontaryjnie na kolonie z dziećmi. W 2001 roku z dwójką przyjaciół założyła scholę w naszej parafii. Po ukończeniu Liceum Ekonomicznego im. O. Langego w 2003 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie i otrzymała imię Klara. Po złożeniu ślubów wieczystych s. Klara dostała nominację do Niepokalanowa - będzie tam pracowała w redakcji "Małego Rycerzyka". /za: "SANCTUS" nr 185/

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365