Owocne kwestowanie

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”. Takie hasło przyświecało II Kweście na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach, która odbyła się w dniach 30 października – 1 listopada 2010 roku.

Głównym celem akcji było zachowanie w pamięci osób spoczywających na brzezińskiej nekropolii oraz zebranie funduszy na renowację zbytkowych nagrobków. Organizatorzy kwesty, tj. Schola Parafialna im. św. Stanisława Kostki oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, włożyli dużo pracy w przygotowania (plakaty, identyfikatory, puszki, wystawy i inne).

Na stoisku na górnym parkingu członkowie scholi i ministranci sprzedawali znicze-cegiełki, książkę „W cieniu krzyży, w cieniu brzóz” oraz numer 2 biuletynu „Brzezina”. Na tę okazję został także przygotowany specjalny bezpłatny numer pisma parafialnego SANCTUS, które objęło akcję swoim patronatem. Obok stoiska znajdował się kolejny baner z cyklu „Zasłużyli na naszą pamięć”, przybliżający życiorysy interesujących osób spoczywających na cmentarzu w Brzezinach. W tym roku znalazły się na nim takie osoby jak: Władysław Zygadło, Jan „Orzeł” Orliński, Jan Tkacz, Antoni Woźniak (żołnierze walczący za Polskę); ks. Władysław Nosek (proboszcz parafii Sobków); Jakub Stachura, Jan Ściegienny (felczerzy); Aniela i Tadeusz Wotlińscy (nauczyciele); Janina i Józef Osieccy (właściciele ziemscy); Teresa Wieczorek (kierowniczka KGW). Z drugiej strony stoiska umieszczona była tablica ze zdjęciami ośmiu nagrobków odnowionych dzięki zeszłorocznej kweście (stan przed renowacją i po).

Przez trzy kolejne dni przy bramach wejściowych na cmentarz kwestowali członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli: Lidia Korban (sołtys Nidy), Marcin Dziewięcki (zastępca wójta Gminy Morawica), Katarzyna Gruszczyńska (nauczycielka z Brzezin), Dariusz Pabian (dyrektor ZSz w Brzezinach), Katarzyna Stańko (dyr. SP w Woli Morawickiej), Marian Mazur (dyr. Banku Spółdzielczego w Morawicy), Marzena Pabian (nauczycielka z Kowali), Stanisław Kubicki (radny z Nidy), Beata Łabęcka (nauczycielka z Brzezin), Renata Posłowska (sołtys Kowali), Leszek Engel (sołtys Podwola), Marianna Parlicka-Słowik (radna z Morawicy), Władysław Wiejas (sołtys Piasecznej Górki), Jerzy Węgrzyn (dyr. ZSz w Obicach, Katarzyna Kowalska (nauczycielka z Brzezin), Lucjan Pietrzczyk (Świętokrzyski Wicekurator Oświaty), Stanisław Śnioch (sołtys z Dębskij Woli), Stanisław Jędrzejczyk (radny z Dębskiej Woli), Irena Bisaga (dyr. SP w Dębskiej Woli). Każda osoba, która wsparła kwestę, dostawała pamiątkową cegiełkę.

Nie można oczywiście zapomnieć o harcerzach ze szkół w Brzezinach, Kowali, Bilczy oraz Morawicy, którzy także aktywnie włączyli się w zbiórkę pieniędzy. Zuchy i harcerze z Brzezin, jak co roku, pełniły także honorowe warty przy grobach zasłużonych osób.

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola na grobach żołnierzy, księży, nauczycieli i społeczników zapaliło symboliczne znicze.

W sumie podczas całej akcji udało się zebrać 6117,51 zł oraz 6,5 euro. Miejmy nadzieję, że dzięki tej kwocie będzie można uratować przed zniszczeniem kolejne zabytkowe nagrobki na cmentarzu w Brzezinach.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję:

Władzom Samorządowym z Gminy Morawica i Sitkówka-Nowiny

Harcerzom ze Szkół w Brzezinach, Kowali, Bilczy i Morawicy

Zuchom ze szkoły w Brzezinach

Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowo Usługowemu „TAP”

Redakcji Pisma SANCTUS

Księdzu Rafałowi Nowińskiemu wraz z ministrantami

Panu Stefanowi Kubickiemu

Pani Agacie Kurdek

i wielu innym.

 Koordynator Kwesty

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365