Patron Polski zagościł w Brzezinach

Dnia 18 czerwca 2017 roku do kościoła w Brzezinach zostały wprowadzone relikwie Świętego Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski.

W wigilię tej uroczystości w Świetlicy Wiejskiej "Przy Fontannie" w Brzezinach zostało zorganizowane spotkanie na temat nowego patrona. Ok. 50-osobowa grupa parafian obejrzała dokument prezentujący życie i działalność świętego Andrzeja. Później głos zabrał ks. kanonik Józef Niżnik, kustosz Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie (miejsce narodzin świętego). Opowiedział on o swoich spotkaniach ze świętym patronem na strachocińskiej plebanii. Kapłan dopiero po 4 latach nocnych odwiedzin dowiedział się kim jest ten nietypowy gość i usłyszał: "Jestem Święty Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie". Jak się później okazało, nie były to pierwsze objawienia tego niezwykłego świętego. Ciekawe spotkanie z ks. Józefem zakończył słodki poczęstunek.

Uroczystość wprowadzenia relikwii świętego Andrzeja odbyła się w niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00. Cząstka świętego trafiła do Brzezin z Sanktuarium w Warszawie i została umieszczona w relikwiarzu ufundowanym przez rodzinę z Brzezin. Relikwie wprowadził ks. kanonik Józef Niżnik. Następnie zostały umieszczone na specjalnie przygotowanym ołtarzu. Podczas homilii Kustosz Sanktuarium w Strachocinie przybliżył dokonania świętego za jego życia jak i po śmierci. Przedstawił przykłady licznych łask, które wierni otrzymują za wstawiennictwem św. Andrzeja. Zachęcał także do szczerej modlitwy za jego przyczyną w intencji naszej Ojczyzny. W uroczystościach brała udział także s. Paulina Januchta ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, którego dom macierzysty w Polsce znajduje się w Strachocinie.

Święty Andrzej Bobola, był jezuitą, który swoim życiem wychodził poza zakonne ramy. Jego temperament zapewne uwarunkował duchowość. Gorliwość w zdobywaniu nowych dusz dla Chrystusa spowodowała, że został nazwany Duszochwatem. Za swoją wiarę i misję ewangelizacji został okrutnie umęczony przez Kozaków. Papież Pius XII napisał o nim encyklikę.

Rozważając przybycie św. Andrzeja Boboli do Parafii Brzeziny, pewnie uszami duszy możemy usłyszeć Jego słowa: Zacznijcie mnie czcić w Brzezinach. Niech nowy patron uczy nas jedności, wynikającej z Ewangelii.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365