Pismo "Brzezina"

W marcu 1990 roku ukazał się w Brzezinach pierwszy numer gazetki wiejskiej „Brzezina”, której podtytuł brzmiał: „Niezależne Czasopismo Kieleckiej Wsi”. Jej twórcą i naczelnym (jedynym) redaktorem był Henryk Wojtyś, nauczyciel miejscowej szkoły, społecznik i działacz solidarnościowy.

Była to wtedy jedna z nielicznych gazet gminnych w województwie kieleckim. Henryk Wojtyś wielokrotnie zachęcał na łamach pisma do dzielenia się swoimi problemami, wątpliwościami, swoją wiedzą, czyli do współpracy. Miał nadzieję, że w gazetce będą zamieszczane ogłoszenia i reklamy, co wpłynie na wzrost środków budżetowych. Szukał informatorów z innych miejscowości i gmin. Apelował o wsparcie finansowe i pomoc w przygotowaniu gazety do druku. Odzew był bardzo niewielki.

Ze względu na zbyt duże koszty i trudności w zorganizowaniu redakcji Henryk Wojtyś zaprzestał wydawania pisma w sierpniu 1990 r., po ukazaniu się szóstego numeru. A było znane i chwalone również poza terenem naszej gminy. Pisała o nim „Gazeta Wyborcza” (nr 52 z 2 marca 1990 r.) Mówiono o nim dwa razy w kieleckim radiu. Stawiano je za wzór w innych gminach województwa kieleckiego. Redaktor zebrał wiele gratulacji i słów uznania. Najbardziej cieszyła go pochwała od pani doc. dr Wandy Pomianowskiej, która uznała „Brzezinę” za profesjonalną gazetę.

NUMERY ARCHIWALNE

Pismo Brzezina nr 1 - marzec 1990

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365