Prace restauratorskie przy nagrobkach

W dniach 31 października – 1 listopada 2009 roku odbyła się  I Kwesta na rzecz odnowy cmentarza parafialnego w Brzezinach zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Scholę Parafialną im. św. Stanisława Kostki przy udziale harcerzy z Brzezin i Kowali. Dzięki hojności ofiarodawców udało się zebrać 4 974,21 zł.

Dzięki tej kwocie i dotacji z Gminy Morawica możliwe było przeprowadzenie w tym roku prac konserwatorskich przy nagrobkach:

1) Ks. Augusta Żołątkowskiego z 1898 r. - Był proboszczem w Brzezinach 45 lat. Przybył tu jako kapłan z trzyletnim zaledwie stażem. Doprowadził do porządku kościół i jego otoczenie a także plebanię. Założył cmentarz parafialny i dbał o niego. W 1870 roku przeprowadził rozbudowę kościoła, tzn. przedłużenie nawy głównej w stronę zachodnią oraz dobudowanie wieży i dzwonnicy. Przebudowane zostało również wnętrze kościoła, tzn. ołtarze, ambona, chór. Proboszcz podjął też próbę ratowania zabytkowej kaplicy Oraczewskich w Morawicy, gdy majątek znalazł się w rękach właściciela wyznania mojżeszowego. W 1895 r. został dziekanem dekanatu kieleckiego z pozostawieniem na posadzie administratora parafii Brzeziny. Zmarł w 1898 r. w wieku 70 lat.

2) Jakuba Fioka z 1870 r. - Był dzierżawcą folwarku Lurowizna i członkiem Dozoru Kościelnego w Brzezinach wybranego w 1852 r. Zmarł w wieku 79 lat w Lurowiźnie jako wdowiec.

3) Machulskiego z 1869 r. - Wojciech Machulski był wójtem gminy Morawica. Zmarł w Bieleckich Młynach 12 sierpnia 1869 r. w wieku 51 lat. Był pochodzenia szlacheckiego, synem Łukasza i Marianny Sobieraj, mężem Magdaleny ze Śliwińskich.

4) Zofii Baranowskiej z 1873 r. - W księgach parafialnych zapisana jako Zofia Barańska, zmarła w Podwolu, żona kolonisty, lat 68, ur. w Brzezinach, córka Hilarego Kotarwickiego i Franciszki Szczepanek, ziemian, zostawiła męża Klemensa.
Z Akt Dyrekcji Ubezpieczeń wiadomo natomiast, że Klemens Barański podczas urządzania wsi w 1850 r. przeniósł swoją chałupę z Brzezin na Podwole.

5) Józefa Jasiukowicza z 1873 r. (w trakcie prac została znaleziona w ziemi druga połowa tablicy)

6) Krzyż – pamiątka założenia cmentarza z 1866 r.

Odnowione zostały również nagrobki Janiny i Lucjana Książów, którzy pracowali przez wiele lat w tutejszej Szkole Podstawowej. Książkowie przenieśli się do Brzezin w 1946 roku. W latach 1946-1964 pan Lucjan Książek był kierownikiem szkoły. Uczył matematyki, fizyki i śpiewu. Jego żona nauczała klasy młodsze, a w starszych języka polskiego, historii, prac ręcznych i rysunków. Jednak najbardziej lubiane przez dzieci były przygotowywane przez nią przedstawienia – jasełka, inscenizacje baśni. Obydwoje państwo Książkowie byli całkowicie oddani szkole i młodzieży, poświęcali cały swój czas.

Pracowali w tutejszej szkole do roku 1964, kiedy to oboje zmarli – pani Janina 8 marca w wieku 64 lat, pan Lucjan 14 listopada w wieku 65 lat.

Prace przy nagrobkach nadzorował Komitet Odnowy Kościoła Parafialnego w Brzezinach. W pracach spawalniczych pomógł pan Ryszard Gil z Brzezin.

W tym roku odbędzie się II Kwesta i mamy nadzieję, że uda się zebrać dużą kwotę, by móc kontynuować prace przy zabytkowych nagrobkach.

/KP/

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365