Projekt "Steam to JA i mój TEAM"

Akademia Przedszkolaka w Brzezinach rusza z nowym projektem o nazwie "Steam to JA i mój TEAM", który jest finansowany w ramach: programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027, Działanie 08.01 Wsparcie Edukacji Przedszkolnej.

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka w Brzezinach otrzymało na ten cel około 760 tys zł. Niektóre działania projektowe jak zajęcia taneczne, Gordonki (w grupach młodszych) czy treningi z trenerem Moravii już się rozpoczęły, kolejne rozpoczną się wkrótce. Będzie to m.in. Dogoterapia oraz zajęcia Biofeedback, mające na celu usprawnienie koncentracji uwagi. Ponadto: Trening Uważności i Kontroli Złości, Zajęcia z Doradztwa Zawodowego oraz z Przedsiębiorczości.

Placówka zostanie także doposażona w narzędzia multimedialne. Naszym priorytetem we wszystkich działaniach jest wszechstronny rozwój wychowanków bez ponoszenia przez Rodziców i Opiekunów dodatkowych kosztów.

Formularz rekrutacyjny

Regulamin projektu

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365